fbpx 24 sepsisdødsfall gav erstatning Hopp til hovedinnhold

24 sepsisdødsfall gav erstatning

Illustrasjon av Streptococcus pneumoniae (pneumococcus)

Siden 2014 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fått 177 klagesaker som handler om sepsis. 24 av dem gjelder dødsfall.

Tall Sykepleien har fått av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det fra 2014 til 2016 er utbetalt 6,3 millioner kroner i erstatning i klagesaker som dreier seg om behandling av sepsis. I tillegg er det utbetalt 15,3 millioner kroner i erstatning i saker hvor sepsis er klaget inn som en skade på annen behandling.

Totalt har NPE utbetalt 21,6 millioner kroner til sepsis-pasienter.

– Men alle saker er ikke ferdig beregnet, så tallet kan bli høyere, sier kommunikasjonsdirektør i NPE, Øydis Ulrikke Castberg.

CASE:

Behandling: Forhudsoperasjon hos tidligere hjerteklaffoperert - ikke gitt antibiotikaprofylakse.

Skade: Burde gitt profylaktisk antibiotika ved operasjon på forhud på grunn av tidligere hjerteklaffoperasjon - utviklet sepsis/endokarditt og døde.

177 saker

NPE har totalt fått inn 177 saker som enten handler om behandling av sepsis (46), eller sepsis som skade etter annen behandling (131). 

– Det måtte en del manuelle tilpasninger til for å få ut disse tallene og oversiktene. Vi har gjort spørringer på forskjellige koder og i fritekst. Vi tror vi har fått treff på de fleste sakene som gjelder disse problemstillingene, men det kan være at det er noen saker som ikke har kommet med her, sier Castberg. (Se tabeller nederst i saken).

24 dødsfall

I de 177 klagesakene har 67 fått medhold, mens resten har fått avslag på erstatning. I de sakene som har fått medhold, er 24 av sakene registrert som dødsfall.

Utgangspunkt for læring

Leder for pasientsikkerhet og statistikk i NPE, dr. Ida Rashida Khan Bukholm, sier sakene de får inn kan være et godt utgangspunkt for læring.

– Hvor skjer skaden? hvilke type skade er det? Er det for eksempel forsinket diagnostikk og så videre. Vet man mer om disse faktorene, kan dette danne grunnlag for opplæring av sykepleiere, sier Bukholm.

Hun håper sykepleierne ønsker å analysere sakene som omhandler sepsis for finne ut hvordan de som yrkesgruppe kan bidra til å bedre dette. (Se tabellene nederst i saken).

Få saker

– Når det gjelder hva man kan lære, er det viktig at sykehusene selv ser på medholdssakene våre. Det er ulike årsaker til at vi har gitt medhold. I noen saker er det forsinket diagnose av sepsis som får konsekvenser for pasientene. Vi ser også i noen av sakene at for eksempel kateter ikke er skiftet ofte nok, og at dette har ført til sepsis. Det er viktig at helsepersonell forebygger infeksjoner og sepsis gjennom å følge de gjeldende retningslinjene og rutinene, sier Øydis Ulrikke Castberg.

 Opplever dere at behandling av sepsis, eller sepsis som resultat av feilbehandling er økende eller synkende?

– Vi har veldig få saker som gjelder sepsis, så det er ikke mulig for oss å si noe om endringer over tid. Våre saker gir heller ikke et helhetlig bilde av alle feil som skjer i helsetjenesten, da det er pasienten selv om melder saker til oss.

Alvorlige infeksjoner kan ha dramatiske konsekvenser for pasientene.

– Når det gjelder sepsis er det rundt 15 prosent av sakene som har ført til død. Vi mener at i disse sakene kunne dødsfallet vært unngått med riktig behandling og oppfølging, og det er selvsagt alvorlig, sier Castberg.

Dødelighet ikke nødvendigvis utslagsgivende for erstatning

 Skiller sepsis-sakene seg ut fra andre saker på noen måte? For eksempel høy dødelighet?

– Sammenlignet med andre saker hos oss, er det vanskelig å si om dette er høy eller lav dødelighet. Vi har jo mange forskjellige saker hos oss, der dødeligheten varierer, sier Castberg.

For alle infeksjonssakene til NPE som er gitt medhold, er andelen dødelighet på 24 prosent.

– Innen medholdssaker på hjertesykdommer er dødeligheten på 26 prosent, blant medhold i fødselsskadesaker er dødeligheten på 34 prosent. I ortipedisakene våre er det svært lav dødelighet, på 1 prosent. Når vi ser på totalen av alle medholdssakene våre, er det 8 prosent dødelighet. Så her er det stor variasjon, sier Castberg.

CASE:

Behandling: Endoskopisk fjerning av stein i urinleder - i ettertid innlagt stent og dren.

Skade: Utviklet urosepsis etter fjerning av stein i urinleder - burde informert om hvordan postoperativ stent/dren skal stelles. Pasienten overlevde og fikk medhold.

Erstatning vurderes individuelt

Når det gjelder erstatningene som NPE gir, så vurderer de hver sak individuelt.

– For eksempel kan et dødsfall føre til en stor utbetaling hvis pasienten har forsørgeransvar, eller det kan føre til en lav erstatning dersom det ikke er etterlatte man har forsørgeransvar for. Så det er vanskelig å si noen spesifikt om erstatningsnivået her, fordi pasientgruppa er veldig variert.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse