fbpx Gravide norske kvinner drikker minst alkohol Hopp til hovedinnhold

Gravide norske kvinner drikker minst alkohol

Sort/hvit bilde av en gravid mage

Andelen kvinner i Europa som drikker alkohol når de vet at de er gravide, er lavest i Norge og høyest i Storbritannia, ifølge ny studie.

En studie blant 7000 kvinner i 11 europeiske land viser at gravide kvinner drikker minst i Norge, og mest i Storbitannia. 

Ifølge Folkehelseinstituttet er dette den første studien som har brukt samme metode for å innsamle data om alkoholbruk under svangerskapet. Dermed blir også resultatene sammenlignbare for de elleve landene.

– Det finnes ingen trygg nedre mengde alkohol som er anbefalt i svangerskapet. Vi anbefaler derfor alle gravide å følge norske retningslinjer som anbefaler total avholdenhet under svangerskapet, sier Nordeng fra Folkehelseinstituttet, som er hovedansvarlig for studien. 

Resultater

I gjennomsnitt rapporterte 16 prosent av kvinnene i de 11 europeiske landene at de hadde drukket alkohol etter at de kjente til at de var gravide.

Gravide drikker mest i Storbritannia, Russland, og Sveits. Og minst i Norge, Sverige og Polen. (se tabell under)

Kvinner som drikker har høy utdanning

Kvinner som rapporterte alkoholbruk under svangerskapet var eldre, høyere utdannet, i jobb, og røykere før svangerskapet, sammenliknet med kvinner som ikke rapporterte alkoholbruk.

Hvorfor drikker så få i Norge og så mange i Storbritannia? undret forskerne.

Selv om Storbritannia i snitt har et høyere alkoholforbruk enn Norge, var det likevel lavere andel gravide som drikker i Polen og Frankrike, som har en tilsvarende drikkekultur som i Storbritannina.

– En drikkekultur i den generelle befolkningen behøver derfor ikke gjelde for den gravide delen av befolkningen, skriver forskerne.

Kan ha mange forklaringer

– Forskjellene i gravide kvinners drikkeatferd i de ulike landene, kan ha mange forklaringer foruten forskjellig villighet til å opplyse om eget alkoholbruk i svangerskapet. Det kan være forskjeller i nasjonal retningslinjer og kampanjer om alkohol og graviditet, organisering av svangerskapsomsorg og holdninger til alkoholbruk i svangerskapet, eller ved en kombinasjon av alle disse faktorene, sier professor Hedvig Nordeng fra Folkehelseinstituttet som er hovedansvarlig for studien i Norge.

Hvem er verstingene?

Av de kvinnene som rapporterte inntak av alkohol under svangerskapet, drakk 39 prosent minst én enhet av alkohol per måned. De som drakk mest (mer enn én til to enheter per uke) bor i Italia (7,8 prosent) og i Storbritannia (2,8 prosent).

De som drakk minst (1-2 enheter under hele svangerskapet) bor i Norge og Sverige og i Frankrike, Polen, Finland og Russland.

Selv om en større andel av russiske kvinner fortsetter å drikke under svangerskapet sammenliknet med andre land, drikker de altså ikke like mye. Italia kan være en av de verste landene, ettersom kvinner som drikker under svangerskapet i Italia, drikker mye mer enn kvinnene i de andre landene. Igjen kan dette skyldes en kombinasjon av faktorer.

Spekulering

Postdoktor Angela Lupattelli fra Universitetet i Oslo, som koordinerte studien i Norge og Italia, forklarer:

– Vi kan spekulere i at både sosiale og kulturelle faktorer har betydning. Kvinners holdninger på den ene siden, og nasjonale alkoholrelatert anbefalinger og politikk på den andre, kan påvirke kvinners drikkeatferd i svangerskapet,» sier Lupattelli.

Utdannede mer kritiske til absolutte råd

Sammenhengen mellom røyking før graviditet og alkoholbruk i svangerskapet har vært observert i tidligere studier. En mulig forklaring for dette kan være at disse kvinnene har en underliggende mer risikofylt helseatferd.

– Det kan imidlertid virke som mer av et paradoks at eldre og mer høyt utdannede kvinner har en høyere sannsynlighet for å drikke under svangerskapet, noe som bekrefter tidligere undersøkelser, skriver forskerne.

Forskerne spekulerer på om eldre, mer utdannede kvinner kanskje er mer kritiske til absolutte råd av alkoholavholdenhet. Og om disse kvinnene er mindre mottakelige enn yngre kvinner for kampanjer som advarer mot bruk av alkohol under svangerskapet, særlig hvis de har drukket alkohol i tidligere svangerskap og likevel fått friske barn.

Kilde: Folkehelseinstituttet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse