fbpx Ni prosent av sykepleierne i Norge har tatt utdanningen i utlandet Hopp til hovedinnhold

Ni prosent av sykepleierne i Norge har tatt utdanningen i utlandet

Bilde av globus
Illustrasjon: Colourbox
Tall viser at ni prosent av sykepleiere som er i jobb i Norge, har tatt utdanningen i utlandet. Til sammenligning har bare 2,8 prosent av sykepleierne i Sverige tatt utdanningen utenlands.

Den europeiske helseforbrukerindeksen ble i 2016 utarbeidet for niende gang. Indeksen måler hvor godt helsesystemene i 35 europeiske land fungerer, basert på hvordan forbrukere av helsetjenester blir tatt i mot og behandlet i helsesystemene.

Andelen sysselsatte sykepleiere med utdanning fra andre land

Indeksen sier også noe om helsepersonell og hvor de utdanner seg. Tallene viser at rundt ni prosent av sykepleiere som er ute i jobb i Norge, har tatt utdanningen sin i utlandet. New Zealand ligger høyest blant OECD-landene med en andel på 24,5 prosent. I de andre nordiske landene er det relativt få som tar utdanningen i utlandet. I Sverige er andelen 2,8 i Finland 1,8 og i Danmark 1,2 prosent. (se kart)

Flere leger med utdanning fra utlandet

Norge har en høy andel leger som har gjennomført utdanningen i utlandet med 37,3 prosent. Bare Israel og New Zealand har en høyere andel enn Norge. Tallene for de andre nordiske landene viser at Sverige har 25,9 prosent, Finland 19,9 prosent og Danmark 5,3 prosent. Tallene omfatter både egne statsborgere som har gjennomført utdanningen i utlandet og helsepersonell fra andre land.

Nederland og Sveits på topp

Norge kom på en 3. plass i 2016-målingen totalt sett. Vi skåret 865 av 1 000 mulige poeng. I 2015 og 2014 skåret Norge henholdsvis 854 og 851 poeng.

Nederland holder seg på topp med 927 poeng og Sveits holder 2. plassen med 904 poeng. Dette er første gang et land har passert 900 poeng. Finland og Danmark ligger på henholdsvis 8. og 9. plass, mens Sverige er på en 12. plass med 786 poeng.

Norge er dårligst på tilgjengelighet og ventetider

Norge kommer dårligst ut når det gjelder tilgjengelighet og ventetider i helsetjenesten.

Men det betyr ikke at det ikke finnes lyspunkter. Norge er nemlig det beste landet i kategorien pasientrettigheter og informasjon med 125 av 125 mulige poeng. Da måles blant annet om pasientorganisasjoner er delaktig i beslutningstaking, pasienters mulighet til å bestille timer via nettet, og tilgang til egen journal.

Norge er også det beste landet i kategorien forebygging med 119 av 125 poeng.

Utgifter til helsesektoren

Målt per innbygger, er Norge blant de europeiske land som har høyest utgifter til helsesektoren. I 2015 brukte Norge 4.681 US dollar per innbygger på helse. Det er 40 prosent over gjennomsnittet i EU, som var på 2.781 US dollar. Luxembourg er det europeiske landet som brukte mest per innbygger på helse med 6.023 US dollar. Albania brukte minst med 492 US dollar.

Les også: