fbpx - Sykepleiere må koordinere demenstilbud Hopp til hovedinnhold

Ber om kompetansekrav i høringssvar: - Sykepleiere må koordinere demenstilbud

En pleier leier en sykehjemspasient mot spisestuen. Bildet er tatt bakfra.
MULTISYKE: For å ivareta forebyggende, behandlende og lindrende aspekter ved multisykdom må det kreves at kommunene har en ansvarlig sykepleier som koordinerer demenstilbudet som gis, mener Norsk Sykepleierforbund.  Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ingen fagspesifikke kompetansekrav til de som skal koordinere demensarbeidet i kommunene i ny faglig retningslinje.

– Sykepleierutdanning må være minstekrav, mener Norsk Sykepleierforbund.

Den første nasjonale faglige retningslinjen for demens har vært ute på høring.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er stort sett fornøyd, men har ett stort ankepunkt: Kompetansekravene til de som skal koordinere demenstilbudet i kommunen. 

I sitt høringssvar viser NSF til punktet om de generelle kravene til kompetanse i retningslinjen, der det ikke nevnt noen spesifikke faggrupper. Det står:

«Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at ansatte gis den opplæring, videreutdanning og etterutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid faglig forsvarlig.»

I utkastet til retningslinjen heter det videre at kompetanse på demens blant annet innebærer <<gode kunnskaper om demenssykdommer, kommunikasjon, kartleggingsverktøy, ernæring, lindrende behandling, miljørettede og psykososiale tiltak og aktiviteter, legemiddelbehandling samt etikk og lovhjemler for bruk av tvang. I tillegg er det nødvendig med god kjennskap til relevante tilbud i egen kommune for å kunne sette inn tiltak i tråd med sykdomsutviklingen til personer med demens samt pårørende>>. 

Minimum sykepleierutdanning

– Slik teksten i retningslinjen er formulert nå, er det kommunen som selv definerer hva som er tilstrekkelig kompetanse, sier Kari Elisabeth Bugge, fagsjef i NSF.

– Vi mener den som koordinerer tilbudet til demenssyke minimum må ha sykepleierutdanning.

Må kunne vurdere flere sykdommer

Hun understreker at dette ikke er for å utelate andre grupper med helseutdanning, men for å sikre at mennesker med demenssykdom blir møtt av ansatte som har kunnskap om både grunnleggende behov og samsykdommer mange har.

– En person kan for eksempel ha både en demens- og en kreftdiagnose. Den som koordinerer hjelpen må kunne vurdere og iverksette tiltak på begge områder. Det kan ikke hvem som helst med en helsefaglig utdanning gjøre, sier Bugge. 

Etterlyser brukermedvirkning

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en interesseorganisasjon for personer med demens. I sitt høringssvar viser de blant annet til at brukermedvirkning er helt utelatt, og ber om at dette blir tatt inn som eget tema i retningslinjen.

Til sammen mottok Helsedirektoratet 55 høringssvar på den omfattende retningslinjen, som vil bli publisert i to omganger.

Les også: Høringsfrist for demens

Den som koordinerer tilbudet til demenssyke må minimum ha sykepleierutdanning.

Kari Elisabeth Bugge, fagsjef i NSF
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.