fbpx Dette skriver sykepleiere doktorgrader om Hopp til hovedinnhold

Forskning Dette skriver sykepleiere doktorgrader om

En ordsky basert på beskrivelser av årets sykepleierelaterte doktorgrader.
SAMMENSATT: Sykepleierfaget er bredt og variert, noe som gjenspeiles i årets doktorgrader. Foto: wordclouds.com

En gjennomgang av årets doktorgrader byr på mye mestring, kommunikasjon og livskvalitet, og heller lite legemiddelhåndtering, sårbehandling og ernæring.

Det finnes ingen «offisiell» liste over norske doktorgradsavhandlinger relatert til sykepleiefaget, men Sykepleien forsøker å holde en viss oversikt.

33 disputaser

I løpet av 2016 har vi registrert totalt 33 disputaser der enten doktoranden er utdannet sykepleier eller tematikken er tett knyttet til sykepleiefaget.

Nå på tampen av året har vi sett på hvilke temaer som går igjen, og hvilke som dekkes i mindre grad.

Alle avhandlingene lar seg ikke kategorisere like enkelt og presist og de fleste kan sorteres inn under en rekke ulike temaer.

Oversikten nedenfor er på ingen måte en fasit over doktorgradsåret 2016, men kan gi noen pekepinner om tendenser og balanse.

Vet du om norske, sykepleierelaterte doktorgrader vi ikke har fått med oss? Fint om du i så fall sender en mail.

9 doktorgrader om eldre

Aller flest avhandlinger fikk plass under fanen «psykisk helse», men da tolkes begrepet relativt vidt. Listen inkluderer også avhandlinger der det ikke er snakk om psykiske helsetjenester, men for eksempel stressfaktorer i arbeidslivet eller psykiske helse som én av mange faktorer relatert til livskvalitet.

Brukergruppen som er sterkest representert blir dermed de eldre, og av 33 registrerte doktorgrader av eller om sykepleiere i 2016, tok 9 for seg tematikk direkte knyttet til geriatri og eldre.

Det ble disputert over blant annet livskvalitet på sykehjem, eldres medvirkning ved utskriving fra sykehus og helseerfaringer hos eldre, pakistanske kvinner.

Lite klinisk

8 doktorgrader ble sortert under "mestring", 7 under "kommunikasjon" og 6 under "livskvalitet".

Vi fant ingen avhandlinger som passet godt inn under praksisnære og kliniske kategorier som "legemiddelhåndtering", "sårbehandling" eller "ernæring", selv om slikt nok inngår som deltematikk i enkelte av studiene.

De hyppigst representerte utdanningsinstitusjonene var Universitetet i Oslo med 12 avhandlinger og Universitetet i Bergen med 10.


Doktorgrader 2016

UIO: Universitetet i Oslo,  UIB: Universitetet i Bergen,  UIT: Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet,  UIA: Universitetet i Agder, UIS: Universitetet i Stavanger,  NMBU: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arbeidsforhold

Negative konsekvenser av skiftarbeid for sykepleiere, E. Thun (UIB)

Å jobbe med døden, K. Moen (UIS)

Barn & unge

Utvikling for premature barn etter foreldreveiledning, I.P. Landsem (UIT)

Samisk ungdom på vei mot voksenlivet, K. Nystad (UIO)

Habilitering av barn og det sosiale hierarkiet, R. Horne (UIB)

Kommunikasjon med unge kreftpasienter, L. Korsvold (UIO)

Demens

Emosjonelle roboter som helsefremmende tiltak i demensomsorg, N. Jøranson (NMBU)

Livskvalitet på sykehjem for personer med demens, M.M. Mjørud (UIO)

Salutogenisk tilnærming i demensomsorgen, D. Lillekroken (UIA)

Diabetes

Egenbehandling og psykisk velvære ved diabetes 1, R.B. Strandberg (UIB)

Død

Å jobbe med døden, K. Moen (UIS)

Ernæring

Geriatri

Infeksjoner oppstått på sykehjem og sykehus, A.M. Koch (UIB)

Emosjonelle roboter som helsefremmende tiltak i demensomsorg, N. Jøranson (NMBU)

Helseerfaringer hos eldre pakistanske kvinner i Norge, B.L. Sverre (UIO)

Avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av avføringsmidler blant pasienter på sykehjem, L.E. Blekken (NTNU)

Syn, hørsel og lysforhold hos eldre, G.G. Haanes (UIO)

Livskvalitet på sykehjem for personer med demens, M.M. Mjørud (UIO)

Salutogenisk tilnærming i demensomsorgen, D. Lillekroken (UIA)

Eldres medvirkning ved utskriving fra sykehus, D.N. Dyrstad (UIS)

Delirium hos eldre etter hjerteklaffkirurgi, L.S. Eide (UIB)

Hjemmesykepleie

Syn, hørsel og lysforhold hos eldre, G.G. Haanes (UIO)

Infeksjoner

Infeksjoner oppstått på sykehjem og sykehus, A.M. Koch (UIB)

Kommunikasjon

Utvikling for premature barn etter foreldreveiledning, I.P. Landsem (UIT)

Implementering av e-helse-verktøy, C. Varsi (UIO)

Kommunikasjon med unge kreftpasienter, L. Korsvold (UIO)

Motstridende styringskrav i sykehjem, M. Kristiansen (UIT)

Eldres medvirkning ved utskriving fra sykehus, D.N. Dyrstad (UIS)

Syn, hørsel og lysforhold hos eldre, G.G. Haanes (UIO)

Kvaliteten på henvisninger fra fastlege til psykisk helsevern, M. Hartveit (UIB)

Kreft

Symptombelastning før og etter lungekreftoperasjon, T. Oksholm (UIO)

Kommunikasjon med unge kreftpasienter, L. Korsvold (UIO)

Kvinnehelse

Trening og livskvalitet hos kvinner med osteopeni, K.A. Hakestad (UIO)

Ledelse

Motstridende styringskrav i sykehjem, M. Kristiansen (UIT)

Legemiddelhåndtering

Livskvalitet

Symptombelastning før og etter lungekreftoperasjon, T. Oksholm (UIO)

Egenbehandling og psykisk velvære ved diabetes 1, R.B. Strandberg (UIB)

Traumer etter prematur fødsel, A.R. Misund (UIO)

Negative konsekvenser av skiftarbeid for sykepleiere, E. Thun (UIB)

Trening og livskvalitet hos kvinner med osteopeni, K.A. Hakestad (UIO)

Livskvalitet på sykehjem for personer med demens, M.M. Mjørud (UIO)

Mestring

Symptombelastning før og etter lungekreftoperasjon, T. Oksholm (UIO)

Egenbehandling og psykisk velvære ved diabetes 1, R.B. Strandberg (UIB)

Utvikling for premature barn etter foreldreveiledning, I.P. Landsem (UIT)

Håp innen kommunale psykisk helse- og rustjenester, K.T. Sælør (UIB)

Traumer etter prematur fødsel, A.R. Misund (UIO)

Psykososiale aspekter ved porfyrisykdom, J. Andersen (UIB)

Trening og livskvalitet hos kvinner med osteopeni, K.A. Hakestad (UIO)

Syn, hørsel og lysforhold hos eldre, G.G. Haanes (UIO)

Migrasjonshelse

Helseerfaringer hos eldre pakistanske kvinner i Norge, B.L. Sverre (UIO)

Fødselskomplikasjoner hos innvandrerkvinner, K.S. Bakken (UIO)

Organisering

Negative konsekvenser av skiftarbeid for sykepleiere, E. Thun (UIB)

Implementering av e-helse-verktøy, C. Varsi (UIO)

Motstridende styringskrav i sykehjem, M. Kristiansen (UIT)

Pasientmedvirkning

Eldres medvirkning ved utskriving fra sykehus, D.N. Dyrstad (UIS)

Brukermedvirkning i utviklingen av helseteknologi, B.F. Smaradottir (UIA)

Primærhelsetjeneste

Infeksjoner oppstått på sykehjem og sykehus, A.M. Koch (UIB)

Håp innen kommunale psykisk helse- og rustjenester, K.T. Sælør (UIB)

Salutogenisk tilnærming i demensomsorgen, D. Lillekroken (UIA)

Motstridende styringskrav i sykehjem, M. Kristiansen (UIT)

Syn, hørsel og lysforhold hos eldre, G.G. Haanes (UIO)

Kvaliteten på henvisninger fra fastlege til psykisk helsevern, M. Hartveit (UIB)

Psykisk helse

Egenbehandling og psykisk velvære ved diabetes 1, R.B. Strandberg (UIB)

Utvikling for premature barn etter foreldreveiledning, I.P. Landsem (UIT)

Håp innen kommunale psykisk helse- og rustjenester, K.T. Sælør (UIB)

Traumer etter prematur fødsel, A.R. Misund (UIO)

Negative konsekvenser av skiftarbeid for sykepleiere, E. Thun (UIB)

Psykososiale aspekter ved porfyrisykdom, J. Andersen (UIB)

Å jobbe med døden, K. Moen (UIS)

Livskvalitet på sykehjem for personer med demens, M.M. Mjørud (UIO)

Sosiale relasjoner, stress og infeksjonsrisiko hos gravide, R.E. Henriksen (UIB)

Kvaliteten på henvisninger fra fastlege til psykisk helsevern, M. Hartveit (UIB)

Pårørende

Pårørendesamarbeid ved Huntingtons sykdom, M. Røthing (UIB)

Utvikling for premature barn etter foreldreveiledning, I.P. Landsem (UIT)

Samhandling

Eldres medvirkning ved utskriving fra sykehus, D.N. Dyrstad (UIS)

Kvaliteten på henvisninger fra fastlege til psykisk helsevern, M. Hartveit (UIB)

Smerte

Symptombelastning før og etter lungekreftoperasjon, T. Oksholm (UIO)

Smerteopplevelse etter hjertekirurgi, A.K. Bjønnes (UIO)

Spesialisthelsetjeneste

Infeksjoner oppstått på sykehjem og sykehus, A.M. Koch (UIB)

Symptombelastning før og etter lungekreftoperasjon, T. Oksholm (UIO)

Eldres medvirkning ved utskriving fra sykehus, D.N. Dyrstad (UIS)

Fødselskomplikasjoner hos innvandrerkvinner, K.S. Bakken (UIO)

Delirium hos eldre etter hjerteklaffkirurgi, L.S. Eide (UIB)

Stell

Svangerskap & fødsel

Utvikling for premature barn etter foreldreveiledning, I.P. Landsem (UIT)

Traumer etter prematur fødsel, A.R. Misund (UIO)

Akupunktur og diagnostisering i forbindelse med barnløshet, O. Birkeflet (UIO)

Sosiale relasjoner, stress og infeksjonsrisiko hos gravide, R.E. Henriksen (UIB)

Fødselskomplikasjoner hos innvandrerkvinner, K.S. Bakken (UIO)

Sykehjem

Infeksjoner oppstått på sykehjem og sykehus, A.M. Koch (UIB)

Avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av avføringsmidler blant pasienter på sykehjem, L.E. Blekken (NTNU)

Motstridende styringskrav i sykehjem, M. Kristiansen (UIT)

Livskvalitet på sykehjem for personer med demens, M.M. Mjørud (UIO)

Sårbehandling

Teori & metode

Sykepleiestudenters konstruksjon av eget fag i spenningsfeltet mellom medisin og humaniora, U. Knutstad (Universitetet i Aarhus, Danmark)

Salutogenisk tilnærming i demensomsorgen, D. Lillekroken (UIA)

Utdanning

Sykepleiestudenters konstruksjon av eget fag i spenningsfeltet mellom medisin og humaniora, U. Knutstad (Universitetet i Aarhus, Danmark)

Sammenheng og læring i sykepleierutdanningen, K. Jordal (UIO)

Effekter av at lege- og sykepleiestudenter trener sammen, I. Aase (UIS)

Velferdsteknologi og IKT

Emosjonelle roboter som helsefremmende tiltak i demensomsorg, N. Jøranson (NMBU)

Implementering av e-helse-verktøy, C. Varsi (UIO)

Brukermedvirkning i utviklingen av helseteknologi, B.F. Smaradottir (UIA)

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.