fbpx Flere menn enn kvinner tar tidlig alderspensjon Hopp til hovedinnhold

Flere menn enn kvinner tar tidlig alderspensjon

Illustrasjon av en eldre kvinne og mann som står blant mynter

Kun 13 prosent av kvinner i alderen 62-65 år kombinerer jobb og pensjon, mens tallet for menn er hele 40 prosent.

Det bli stadig vanligere for de mellom 62 og 66 år, kombinerer jobb med pensjon fra folketrygden, ifølge tall SSB offentliggjorde i dag.

For to år siden gjaldt dette 38 prosent av de yrkesaktive i denne aldersgruppen. Tallene til SSB viser at det er betydelig flere menn enn kvinner som tar ut tidlig alderspensjon og spesielt i privat sektor.

40 prosent

I 2014 var det totalt 280 000 personer i alderen 62-66 år hvor 29 prosent tok ut tidlig alderspensjon. De fleste kombinerer alderspensjonen med yrkesinntekt. Nesten 40 prosent av alle menn mellom 62 og 66 år mottok både yrkesinntekt og tidlig alderspensjon i 2014. Samtidig var det bare 13 prosent av alle kvinner i samme aldersgruppe som både hadde yrkesinntekt og alderspensjon.

Flere kvinner jobber uten å ta ut pensjon

Det er i følge SSBs statistikk flere kvinner enn menn mellom 62 og 66 år som har yrkesinntekt og som ikke tar ut alderspensjon.

- En forklaring på dette kan være at det er en mindre andel blant kvinner som har tilstrekkelig opptjening i folketrygden til å ta ut alderspensjon før ordinær pensjonsalder, melder SSB.

Flere kvinner enn menn har verken pensjon eller inntekt

Tallene viser også at over en tredjedel av kvinnene verken mottar alderspensjon eller yrkesinntekt mot knapt en fjerdedel blant menn. Uførepensjon er en viktig inntektskilde for denne gruppen.

Det var pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011, som gjorde det mulig å kombinere arbeid og fleksibelt uttak av alderspensjon for personer mellom 62 og 66 år. I 2011 var benyttet 19 prosent av mennene og bare 4 prosent av kvinnene seg av å kunne kombinere alderspensjon og yrkesinntekt.

Tredoblet for kvinner

Etter 2011 er det blitt langt vanligere for både menn og kvinner mellom 62 og 66 år å kombinere disse to inntektene. Andelen blant menn har doblet seg fra 19 prosent til nærmere 40 prosent, mens den for kvinner er tredoblet.

- Samtidig falt andelene som bare mottar yrkesinntekt eller som verken mottar yrkesinntekt eller alderspensjon, spesielt blant menn, melder SSB.

Les mer hos SSB.

I 2014 var det totalt 280 000 personer i alderen 62-66 år hvor 29 prosent av tok ut tidlig alderspensjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse