fbpx En uke med antibiotika Hopp til hovedinnhold

En uke med antibiotika

Bilde fra apotek med mange skuffer med medisiner og antibiotika.
30 PROSENT: Helseminister Bent Høie vil at Norge skal redusere antibiotikabruken med 30 prosent. Foto: Colourbox

Anslag tyder på at rundt 25 000 mennesker i Europa dør hvert år på grunn av antibiotikaresistens. I dag er det 18. november og internasjonal antibiotikadag.

Den årlige antibiotikadagen er 10. november, men Folkehelseinstituttet har satt av en hel uke for å markere dagen.

Overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet sier på nettsiden at antibiotikabruken kun bør brukes når det er absolutt nødvendig.

- De som forskriver bør også etterstrebe å bruke smalspektret antibiotika som i mindre grad driver fram resistente bakterier, sier Steinbakk.

Skal redusere med 30 prosent

Helseminister Bent Høie har som mål at Norge skal redusere antibiotikabruken med 30 prosent.

- At målet på reduksjon er akkurat 30 prosent, er hentet fra Nederland. Der brukes det 30 prosent mindre antibiotika enn i Norge, men antall dødsfall som skyldes infeksjoner er ikke høyere enn i Norge, sa allmennlege og forsker Sigurd Høye i et intervju med Sykepleien i 2015.

– Et annet tiltak som indirekte vil dempe behovet for antibiotikabruk er smitteforebyggende tiltak som håndvask, hostehygiene og i noen sammenhenger også vaksinasjon, understreker Høye.

25 000 dør i Europa

Økt bruk av antibiotika øker faren for at det utvikles resistente bakterier. Anslag fra Verdens helseorganisasjon antyder at det hvert år dør rundt 25 000 mennesker i Europa av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. Problemet er alvorlig og økende over hele verden.

Her har vi smalet et knippe artikler som kan være nyttig lesning:

Sykepleie til pasienter med multiresistente bakterier

Glemmer det enkleste – hånden

Når sykepleiere får MRSA

Varsler «antibiotika-dommedag»

Handlingsplan for å redusere antibiotikabruk

Klebsiella-jakten i Tromsø

Les også: