fbpx Må flytte, men vet ikke hvor Hopp til hovedinnhold

Må flytte, men vet ikke hvor

Bildet viser Dawlatzai og Rahimi foran Nybøle asylmottak

Alle skjønner at asylmottak må legges ned fordi plasser står tomme. Men hvorfor legge ned et stappfullt og godt fungerende mottak for enslige mindreårige?

– Vi trives her. Det er en god plass å bo og en god skole å gå på, så vi synes det er veldig trist at Nybøle legges ned, sier Noorullah Dawlatzai og Naqibullah Rahimi.

De er to av de 30 enslige mindreårige asylsøkerne som må flytte fra Nybøle mottak i Spydeberg innen 1. desember.

For Spydeberg kommune begynte det hele i 2013. Da bestemte Utlendingsdirektoratet (UDI) at det private firmaet Link skulle drifte mottak for enslige mindreårige asylsøkere på Nybøle, en stor gård med moderne bygninger i flotte omgivelser utenfor Spydeberg sentrum. Dermed måtte kommunen vær så god stille med helse- og skoletilbud kjapt. Den klarte det på fem uker.

Brukte voksenopplæringssenteret

– Vi er så heldige at vi har et interkommunalt voksenopplæringssenter i Askim. De var villige til å kjøre grunnleggende norskopplæring for de enslige mindreårige også, sier May Kirsti Heggelund, kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Spydeberg kommune.

Helsesøstertjenesten fikk midler tilsvarende en 30-prosentstilling for å ta seg av den lovpålagte helsekartleggingen. Kommunen har ikke måttet ansette noe ekstra personell.

213 ungdommer mellom 15 og 18 år har siden vært innom Nybøle. Mottaket har nå 30 plasser, og det har vært fullt hele tiden. På det meste har de vært 56 stykker.

I tillegg måtte kommunen gi et tilbud til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, som bodde på et omsorgssenter til det også ble nedlagt tidligere i høst.

Utfordringene

– Ungene har mye med seg ryggsekken. Utfordringen har vært å finne de juridiske og faglige grensene mellom hva som er barnevern og hva som er mottakets ansvar, sier Hilde Anita Dybedahl, kommunalsjef for helse- og omsorg i Spydeberg.

Heggelund, sjefen for oppvekst og utdanning, har opplevd forholdsvis få problemer med ungdommene.

– Vi har blitt kjent med mange flotte ungdommer, men det har vært veldig sprik i forkunnskaper og faglig nivå, alt fra analfabeter til elever som har mye skolegang fra før, sier hun og legger til at integreringen har vært en utfordring.

Siden de fleste av ungdommene bare har vært en begrenset periode på mottaket, har kommunen prioritert språkopplæringen fremfor integreringsarbeidet.

Får ledig kapasitet

I år avtok asylstrømmen, og i høst kom beskjeden fra UDI om at seks av ti plasser står tomme på landets asylmottak. 7 000 plasser må bort i høst og ytterligere tusener i løpet av januar. Nybøle fikk beskjed om at hele mottaket stenges innen 1. desember, til tross for at alle plassene der er belagt.

– Når UDI vurderer avvikling av mottak, ser vi alle mottak under ett. Vi vurderer pris, kvalitet, forhold ved avtalen og helheten. Mottak er et midlertidig botilbud, og noen beboere ved Nybøle vil også bosettes før jul. Da vil mottaket få en del ledig kapasitet, sier direktør Siv Kjelstrup ved region Indre Øst hos UDI som begrunnelse til hvorfor de stenger mottaket.

Bildet viser Siv Kjeldstrup

To grunner

Jan-Ivar Lorentzen, mottaksleder på Nybøle, ble veldig overrasket da han fikk beskjeden om at mottaket skulle stenge. 25 ansatte hos Link mister jobben sin. Blant disse er flyktninger som gjennom mottaket har kommet seg ut i arbeidslivet.

Ungdommene må flytte til andre mottak og starte på nytt igjen. Nærmeste mottak blir Kongsvinger, men de færreste har fått vite hvor de blir flyttet. Flere av ungdommene har i utgangspunktet fått plass på Nybøle nettopp fordi de har slekt i nærmiljøet.

Siden både kvalitet og lokalitet er bra på Nybøle, regner Lorentzen med at det er økonomi og forhold ved avtalene som er grunnen:

– De andre mottakene har flere plasser totalt enn Nybøle. Da blir de billigere i drift. I tillegg er det slik at noen av de siste hasteopprettete mottakene fikk en bindingstid på ett år. Da kan ikke de legges ned, selv om det skulle være flere plasser der som stod tomme, opplyser han.

Brevet til UDI

Den 7. september stod det et åpent brev til UDI i Smaalenenes Avis. Avsender var alle tidligere og nåværende beboere på Nybøle. De hadde fått hjelp av norsklæreren til å skrive.

"Vi lever nært sammen i gode og dårlige dager, og vi har stort sett bare hverandre", stod det. Og videre: "Å starte på nytt flere ganger i et ungt menneskes liv tar mye energi, og koster mye av det overskuddet vi gjerne skulle brukt til andre ting."

De avsluttet med å be UDI: "Vær så snill! Ikke steng Nybøle mottak". Det hjalp ikke.

– Det er alltid hyggelig når ungdom trives i kommunen, og vi er lei oss for at det legges ned her. Det er en berikelse når mottakene fungerer godt og samarbeidet er på plass, sier kommunalsjef Heggelund.

Spesielle behov

– Det virker uforståelig å legge ned et fullt mottak med enslige mindreårige, de som mest av alt trenger trygge rammer rundt sin nye start i livet?

– Vi vil forsøke å legge best mulig til rette for beboere med spesielle behov, svarer Kjelstrup hos UDI.

Økonomisk får ikke nedleggingen store konsekvenser for Spydeberg kommune. 

– Avviklingen har fulgt skoleår og budsjettår. Vi kunne derfor ta høyde for dette i planleggingen av neste semester. Voksenopplæringssenteret har nok kjent mer på svingningene i elevtall, sier kommunalsjef Heggelund.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse