fbpx Anbefaler sykepleierstudenter å ta BCG-vaksine Hopp til hovedinnhold

Anbefaler sykepleier­studenter å ta BCG-vaksine

Bildet viser tre studenter som sitter med bøker og PC-er rundt et bord.

Mange unge sykepleiestudenter er ikke vaksinert mot tuberkulose. Det er en vaksine de bør ta, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Har dere tatt BCG-vaksinen?

– Nei, svarer sykepleierstudent ved Høyskolen Diakonova, Madelen Henriksen (20), nesten samtidig med at studiekameratene Charlotte Aalberg (21) og Silje Marie Zachariassen (27) svarer ja.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler helsefagstudenter som skal ha tre måneder med pasientkontakt under studiene til å ta BCG-vaksinen. Sykepleierstudentene er blant dem som faller inn under denne kategorien.

–  Bør alle sykepleierstudenter ta BCG-vaksinen?

– Ja. Vi anbefaler at alle som skal ha pasientkontakt i over tre måneder vaksinerer seg, og dette vil jo gjelde alle sykepleierstudenter, sier Trude Margrethe Arnesen, overlege ved avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte i Folkehelseinstituttet.

– Vi anbefaler det ikke fordi de er sykepleiere, men fordi de skal ha nær pasientkontakt.

Ikke fått det med seg

– Dette har jeg ikke fått med meg, sier sykepleierstudent Madelen Henriksen om anbefalingen fra FHI.

Om studentene har fått med seg anbefalingen om å ta BCG-vaksinen, avhenger av i hvilken grad den er annonsert på sykepleierutdanningene, tror leder for NSF Student, Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen.

– En stor del av studentene kommer rett fra videregående. De er dermed i den gruppen unge som ikke fikk vaksinen gratis på ungdomsskolen – og som nå er i studiealder, sier hun.

Gjelder de yngste studentene

Fram til sommeren 2009 var BCG-vaksinering en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Den ble da tatt ut på grunn av at Norge har lav forekomst av tuberkulose. De fleste nye, unge sykepleierstudentene, er dermed ikke vaksinert mot tuberkulose gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, i likhet med Henriksen.

– Jeg husker det var snakk om at vi var det første kullet som ikke fikk BCG-vaksinen, sier hun.

– Og jeg husker at vi var de siste som fikk. Jeg er sjalu på dere som slapp, sier Aalberg før samtalen dreier over på de karakteristiske arrene hun og venninnen Zachariassen har etter BCG-vaksinen.

Fakta
BCG
 • Vaksinen mot tuberkulose.
 • Består av levende, svekkete bakterier; Bacille Calmette Guérin.
 • Inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn som har foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose.
 • Andre risikogrupper er personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder og ha tett kontakt med lokalbefolkningen, og personer med risiko for smitte i yrkessammenheng, som helsefagstudenter og helsefagspersonell.
 • Var i barnevaksinasjonsprogrammet for alle fram til sommeren 2009.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Høyere risiko

– Hvis vaksinen er anbefalt, hvorfor har de sluttet å gi den, spør Aalberg.

Svaret er, ifølge hjemmesidene til FHI, at helsefagstudenter og helsepersonell som har direkte pasientkontakt har dobbelt så høy risiko for å bli smittet av tuberkulose som gjennomsnittsbefolkningen. Men overlege Arnesen påpeker at konsekvensene ved ikke å ta vaksinen antageligvis er ganske små for den enkelte. 

– Det er i dag veldig lite smitte innenlands i Norge. På lengre sikt kan det bli mer, blant annet fordi vi får flere innbyggere som har vokst opp i land med høyere forekomster av tuberkulose. Når disse blir eldre og immunforsvaret svekkes, vil noen av de som har båret smitten latent få aktiv tuberkulosesykdom, sier Arnesen. 

Fakta
Tuberkulose
 • Infeksjonssykdom som kan ramme mange organer. Mest vanlig er lungene.
 • Mindre smittsomt enn mange andre luftbårne infeksjoner, og det er oftest nærkontakter som smittes. Smitter ved dråpekjernesmitte.
 • Relativt sjelden sykdom blant norskfødte.
 • 318 tilfeller av tuberkulosesykdom meldt i Norge i 2015.
 • De senere år har de fleste tilfeller av tuberkulose i Norge skyldtes aktivering av latent tuberkulose hos innvandrere som er smittet i høyendemiske fødeland.
 • Bortimot en tredjedel av verdens befolkning antas å være smittet av tuberkulosebakterien, det vil si at de har «sovende» eller «latent» tuberkulose.
 • Bare 5-10 prosent av de som er smittet vil noen gang bli syke av tuberkulose.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Ni av ti av de som får tuberkulose i Norge, er født, og sannsynligvis også smittet, utenfor Norge, ifølge årsrapporten for tuberkulose fra Folkehelseinstituttet. I 2015 ble det totalt meldt 318 tuberkulosetilfeller til MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer). Dette er færre enn i de to tidligere årene.
LES OGSÅ: Den grå massemorderen – tuberkulose

Kan måtte betale gebyr

BCG-vaksinen blir utgitt gratis fra Folkehelseinstituttet, men det kan hende du må betale et gebyr for å få satt vaksinen. NSF Student mener dette gebyret burde bli dekket for studentene.

– Vi mener at sykepleierstudenter skal få dekket relevante vaksiner under studietiden, og mener dette handler om å ivareta studentenes helse og sikkerhet, sier leder Svendsen.

LES OGSÅ:  Lær mer om vaksiner

Vil at skolene skal organisere

Folkehelseinstituttet oppfordrer studiestedene, i samarbeid med kommunehelsetjeneste og praksisplasser, til å organisere BCG-vaksinasjon til studentene. Selv om vaksinasjon etter arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver sitt ansvar, i dette tilfelle praksisplassen.

– Dette er i realiteten veldig knotete, siden studenten burde få vaksinen minst seks uker før praksisperioden for at den skal være effektiv. Derfor hadde vi ønsket at ansvaret for vaksineringen lå hos studiestedet, sier Arnesen.

–  Er det kritikkverdig om studiestedet ikke organiserer vaksineringen?

– Nei, for det er ikke deres ansvar. Men det er mye bedre om de får til å organisere det.

I tillegg til at vaksinen bør settes minst seks uker før praksis, er praksisperiodene gjerne korte og på flere ulike steder.

Det beste resultatet for studenten er å få vaksinert seg tidlig i studieløpet, så er det gjort i møte med alle de små praksisperiodene, sier Arnesen og legger til at det kan skje at ikke alle får vaksine, slik ordningen er i dag.

LES OGSÅ:

– Vaksiner dere mot influensa

Vaksinert eller ikke?

Vi anbefaler at alle som skal ha pasientkontakt i over tre måneder vaksinerer seg.
Trude Margrethe Arnesen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse