fbpx Legene streiker Hopp til hovedinnhold

Legene streiker

Ullevål sykehus ved hovedporten

- Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige. Derfor er vi i streik, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Fra i dag er leger ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset tatt ut i streik. Totalt har  Akademikerne helse tatt ut 194 medlemmer i første streikeuttak, som også omfatter ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.

Uforsvarlig arbeidstid

- Vi sier et kraftfullt nei til Spekters krav om individuelt fastsatte arbeidsplaner fordi det vil gi flere lange arbeidsuker, høyere arbeidsbelastning og svekket pasientsikkerhet. Det er uansvarlig, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse i en pressemelding.

Han mener Spekters individuelle ordninger gjør det umulig for de tillitsvalgte å kontrollere forsvarligheten, og at dette også åpner for å presse den enkelte lege, særlig de mange som har midlertidige stillinger.

Beklager

- Spekter beklager at Legeforeningen velger å gå ut i streik fordi de ikke har fått innfridd krav som ville ha gjort det svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med nye pasientrettigheter, pålegg fra politiske myndigheter, økte forventninger i befolkningen og gjennomføring av ny spesialistutdanning for leger, sier Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Ifølge Spekter har de ikke krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser.

- Dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden på flere måter. Spekter ønsker ikke å snevre inn denne muligheten, slik Legeforeningen krever, melder Spekter på sine nettsider.

Ingen grunn til bekymring

Anne-Kari Bratten forsikrer at det ikke er grunn til å være bekymret for at pasientsikkerheten blir svekket. Heller ikke at legene skal bli mer slitne eller at tillitsvalgte ikke skal medvirke i arbeidstidsplanleggingen.

Trapper opp fredag

Akademikerne sier de vil fortsette streiken til de har fått  på plass et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid.

Allerede fredag trappes striken opp med ytterligere 119 medlemmer ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital. Da vil totalt 313 medlemmer ved 9 sykehus være i streik.

Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse sier streike-uttaket er svært moderat, og at det ikke setter liv og helse i fare. Kreftbehandling, psykisk helse og barn vil ikke bli rammet.

Fakta om legers lønn, arbeidstid og tariffavtale

Legers arbeidstid har ifølge Spekter gått ned fra 2014 til 2015.

  • I 2014 jobbet de i snitt 44,45 timer i uka
  • I 2015 jobbet de i snitt 44,13 timer i uka inkludert overtid
  • Gjennomsnittslønn overleger inkludert overtid (2015): 1.131.438 kroner
  • Gjennomsnittslønn lege i spesialisering inkl. overtid (2015): 836.569  kroner
  • Gjennomsnittslønn alle leger inkludert overtid (2015): 996.691  kroner

Kilder: Akademikerne Helse, Spekter

- Akademikerne vil fortsette streiken til vi har fått på plass et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse