fbpx – Vi unner våre kolleger en forutsigbar vaktplan Hopp til hovedinnhold

– Vi unner våre kolleger en forutsigbar vaktplan

Bildet viser Fredrik Wennerström.

Sykepleier Fredrik Wennerström savner det bakenforliggende aspektet i debatten om legestreiken.

På fredag skrev Fredrik Wennerström Facebook-innlegget Hvorfor støtter sykepleierne legestreiken og fikk over tre tusen liker og mer enn tusen delinger.

– En grunn til at jeg skrev dette, er at jeg savnet debatt om den bakenforliggende årsaken til at legene streiker, sier han.

– Et økende fokus i jobben vår, er at vi skal produsere helsetjenester. Det er ikke så nøye med kvaliteten, bare vi holder produksjonen oppe.

– Snakker bare om kvantitet

Han viser til at Spekter blant annet ikke vil gi gravide leger vaktfritak fordi et slikt fritak senker produksjonen av helsetjenester. Og at Spekter-leder Anne Kari Bratten har sagt at «alle … må opp-prioritere verdien av arbeid».

– Men bemerk gjerne at det ikke sies noe om kvaliteten på disse helsetjenestene, sier Wennerström.

– Mitt inntrykk er at bare hjulene snurrer, er det ikke så nøye hva som driver dem rundt.

Samarbeider tett

Wennerström har fått en del spørsmål om hvorfor støtten sykepleierne gir legene er så unison.

– Jeg tror ikke de forstår hvor tett vi samarbeider og hvor avhengig vi er av hverandres faglighet. Det er kanskje ekstra tydelig i et akuttmottak, der jeg jobber. Her står vi virkelig i liv og død og er avhengig av mange ulike yrkesgrupper. 

Han har jobbet i akuttmottaket på Akershus universitetssykehus siden 2005, og mener presset har tiltatt de siste to-tre årene.

– Jeg kan ikke si akkurat hva som har skjedd, og jeg vil understreke at presset kommer fra høyere hold. Avdelingsledelsen er opptatt av kvalitet, men de får ikke midlene som skal til.

– Men hva er det du merker i hverdagen?

– At det blir mer og mer å gjøre uten at det blir tilført midler. Vi behandler flere pasienter uten å få tilført flere stillinger.

Viktig for sykepleierne

Det er vaktordningene i sykehus som er streikens kjerne. Arbeidsgiverforeningen Spekter vil at disse skal være individuelle og at arbeidsgiver skal ha mer styringsrett. Akademikerne helse mener de fortsatt må være kollektive. Ifølge Wennerström er dette en såpass omveltende sak at den også er viktig for sykepleierne.

– Om Spekter vinner denne kampen, er jeg ikke i tvil om at sykepleiernes turnuser står for tur, sier han.

– Men det innvendes at legene er ute etter å verne egne goder?

– De som hevder det, har aldri jobbet vakt. Å gå vakt er fryktelig slitsomt. Det legene ber om, er en forutsigbar turnus.

Applaus fra forbundsleder

– Utrolig bra at sykepleiere engasjerer seg, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleierforbundet var raskt ute med å markere støtte til legenes streik.

– Jeg setter stor pris på at våre medlemmer tydelig viser hva de mener, sier forbundslederen og understreker at det er viktig at leger, sykepleiere og også andre yrkesgrupper står sammen for å bevare opparbeidede rettigheter knyttet til arbeidstid.

– Mange yrkesgrupper opplever press på disse rettighetene, sier hun.

– Men skal vi klare å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft er vi helt avhengig at at de får arbeidstidsordninger det går an å leve med.

Trapper opp streiken

Spekter på sin side beklager streiken og administrerende direktør Anne-Kari Bratten skriver på deres nettside at det ikke er noen grunn til å frykte hverken pasientsikkerhet eller mer slitne leger selv om arbeidstiden planlegges på en måte.

Akademikerne helse er ikke enig med henne, og varsler opptrapping av streiken fra fredag. Da tas ytterligere 185 medlemmer ut i streik. Totalt vil da streiken omfatte 498 medlemmer på 12 sykehus.

Mitt inntrykk er at bare hjulene snurrer, er det ikke så nøye hva som driver dem rundt.
Fredrik Wennerström

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse