fbpx Forandring fryder - og frustrerer Hopp til hovedinnhold

Nye tider Forandring fryder - og frustrerer

NYTT PÅ NYTT. Forandring fryder - og frustrerer, men uansett hva man synes om slikt, må det endring til.
Illustrasjon: Sissel H. Vetter

Sykepleiertjenesten blir aldri den samme.

Den ene nasjonale helsereformen følger hakk i hæl på den forrige. Sykepleiere får stadig nye oppgaver og utvidet ansvar, samtidig som knappe ressurser krever at driften effektiviseres inn til beinet. Oppdatert forskning gjør innarbeidete prosedyrer avleggs, mens velferdsteknologiens misjonærer forkynner om en vidunderlig ny verden like rundt hjørnet.

For mange sykepleiere er det dette som motiverer og inspirerer i hverdagen: spenningen knyttet til det nye og troen på at ting skal, kan og må bli bedre, og muligheten til selv å påvirke og bidra til bedring.

For andre er det en kilde til tiltakende frustrasjon, usikkerhet og stress. Ikke før har du vennet deg til et system og blitt trygg på rutinene, så skal alt snus på hodet. Du mister oppgaver du liker og får nye du ikke mestrer.

Under den store sykepleierkongressen i slutten av september (se egen faktaboks) er temaet nettopp sykepleietjenesten i endring, med «ny tid – nye roller» og «innovasjonskraft» som nøkkelord. I den forbindelse har vi sett nærmere på hvorfor så mye faktisk må gjøres annerledes – og hva som må til for å lykkes.

Tilbake til temaoversikten

Les også: