Hvorfor ingenting blir som før

Reform, omorganisering, innovasjon, oppgaveglidning, kompetanseutvikling, effektivisering - ord som gir enkelte stjerner i øynene, mens andre får tårer.