Podcast Spørsmålet alle gravide bør få høre

Professor i jordmorfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Mirjam Lukasse.
SPØR: Professor Mirjam Lukasse mener det er stor grad av underrapportering når det gjelder vold mot gravide.

Å avdekke vold mot gravide er viktig, men ikke alltid like enkelt. Professor i jordmorfag Mirjam Lukasse vet hva som fungerer.

Her kan du høre alle tidligere episoder av Sykepleiens podcast.

(Klikk på avspilleren over for å høre historien.)

«Er du noen ganger redd hjemme?»

Et slikt relativt nøytralt spørsmål kan være til god hjelp for å få gravide i en sårbar posisjon til å åpne seg opp, ifølge Mirjam Lukasse, som du møter i denne utgaven av Sykepleiens podcast.

Nylig ble hun tilsatt som professor i jordmorfag ved Høyskolen i Oslo og Akershus, der hun blant annet gjennom rollespill lar kommende jordmødre øve seg på å avdekke vold mot gravide.

Lukasse har selv forsket mye på tematikken, og avla i 2011 sin doktorgradsavhandling om innflytelsen overgrep i barndommen kan ha på svangerskap og fødsel.

Senere  har Lukasse blant annet vært hovedveileder for forskningsprosjektet «Gender Based Violence and Childbirth» der informasjon fra 78 000 gravide er analysert.

Alvorlige konsekvenser

I podcasten kan du høre Lukasse fortelle om hvordan både psykisk og fysisk vold - selv om den ligger langt tilbake i tid - kan få alvorlige konsekvenser for graviditet og fødsel.

Ikke minst derfor er det, ifølge Lukasse, viktig at jordmødre og annet helsepersonell våger å ta opp temaet i møte med de gravide.

Ønsker å bli spurt

Til jordmødre og annet helsepersonell som måtte kvie seg for å ta opp tema som vold og overgrep, har hun følgende råd:

- Du trenger egentlig ikke å kvie deg for det, for kvinner ønsker å bli spurt.

En god måte å komme i gang kan altså, ifølge Lukasse være å spørre om kvinnen noen gang kjenner seg redd hjemme. Det er et mer nøytralt spørsmål, som kan gjøre det enklere å åpne opp.

- Vi har fått hørt mange flere klager av kvinner som ikke har blitt spurt, understreker Lukasse.

Om man har fått indikasjoner på at den gravide kan være i en utsatt posisjon, er det viktig for jormødrene å vite hvilke instanser de kan henvise kvinnen til i sitt eget nærområde.

- Det finnes hjelp på ulike nivåer, så det er bare å undersøke litt, og det er ingen problem å spørre!

Sykepleiens podcast

Du finner også denne podcasten på Itunes og via Apples podcast-app. Der kan du også abonnere, slik at du ikke går glipp av nye episoder.

Her kan du høre alle tidligere episoder av Sykepleiens podcast.

Musikk: «Quentin» av Strong Suit, lisensiert under CC BY-SA 4.0.
Les også: