fbpx Anbefaler ikke egen «havarivernkommisjon» for helsetjenesten Hopp til hovedinnhold
Arianson-utvalget:

Anbefaler ikke egen «havarivern­kommisjon» for helse­tjenesten

Bent Høie har lenge kjempet for å få en egen kommisjon for alvorlige hendelser som skjer i helsetjenesten. Selv om 10 av 14 medlemmer i Arianson-utvalget sier nei, gir han ikke opp.

I dag fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie NOU-en "Med åpne kort". Utredningen inneholder råd om hvordan forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten bør foregå. Fylkeslege Helga Arianson har ledet utvalget.

Åpenhet det viktigste

- Åpenhet rundt alvorlige hendelser er helt grunnleggende for at endring skal kunne skje. Derfor har vi valgt å kalle utredningen "Med åpne kort", sa Arianson.

Utvalget kommer med over 50 forslag til endringer. Blant annet ønsker 12 av 14 medlemmer i utvalget at også de kommunale helse- og omsorgstjenestene får meldeplikt.

- Tjenester som unnlater å melde om svikt, ønsker vi at tilsynsmyndighetene kan pålegge et straffegebyr, sier Arianson.

I tillegg ønsker utvalget å omorganisere tilsynsordningene i fylkene.

- Vi foreslår å slå dem sammen til fire-fem regionale sentre og at ressurser overføres fra Helsetilsynet sentralt, sier hun.

Utvalget peker blant annet på at det er store forskjeller i kompetanse og antall ansatte hos fylkesmennene. 

Lange ventetider er et annet problem utvalget peker på.

Vil ha kommisjon

10 av 14 medlemmer av utvalget anbefaler ikke at det opprettes en egen kommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten.

- Dette er en sak jeg personlig har engasjert meg i. Jeg visste også at dette ville være et punkt hvor ikke alle ville være enige. I regjeringens program har vi sagt at vi skal opprette en kommisjon. Det står fast. Ellers vil jeg være forsiktig med nå å si hvilke forslag vi kommer til å gjennomføre. Det er for tidlig, sier Bent Høie.

Rapporten skal sendes på høring.

Må behandle flere saker og fortere

Utvalget mener at Helsetilsynet undersøker for få av sakene som blir meldt inn.

- I tillegg er ventetiden for lang. Det er en belastning for pasienter og pårørende, men også for involvert helsepersonell, sier Arianson.

Hun får støtte av helseministeren:

- Pasienter og pårørende har rimelig stor forståelse for at det kan skje feil. Det de ikke har forståelse for, er når de opplever at vi ikke er ærlige om det. Enkelte opplever at manglende åpenhet er en større belastning, enn selve skaden. Sånn kan det ikke være, sier Høie.

Burde være en selvfølge

- Mye av det vi foreslår burde være en selvfølge, men enn så lenge er det ikke det, sier Arianson.

Her er noen flere av forslagene fra utvalget:

  • Omorganisering og opprettelse av regionale tilsyn som får vedtakskompetanse.
  • Å lovfeste at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal tilby pasienter/ brukere/pårørende møter når det har skjedd alvorlige hendelser - innen et døgn etter hendelsen.
  • At plikten til å melde i fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser også skal gjelde for kommuner (ikke bare for spesialisthelsetjenesten).
  • At pasienter/brukere/pårørende får rett til å melde fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser.
  • At politiet skal underrette pårørende rutinemessig om at sak forelegges tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndigheten får frist på 5 dager til å gi tilrådning til politiet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse