fbpx Psykebil til Sykehuset Innlandet Hopp til hovedinnhold

Psykebil til Sykehuset Innlandet

Den psykiatriske ambulansen vil betjene sentrale deler av Mjøsområdet i prosjektperioden.

I november vil Sykehuset Innlandet få tilgang på en psykiatrisk ambulanse som vil være sentralt plassert på Moelven.

– Målet er at de som tilkaller 113 skal møte en mer kompetent tjeneste, sier prosjektleder Knut Anders Brevig.

Prosjektleder for prosjekt "transport av psykisk ustabile", Knut Anders Brevig, forteller at det er et mål om å heve kompetansen i prehospitale tjenester og psykiatrien.

– Man finner transport som fungerer som forventet innenfor somatikken, men ikke i psykiatrien. Det er noe man ønsker å gjøre noe med.

Fornøyd med tjenesten

Byer som Bergen og Stavanger har hatt tilbud om psykiatrisk ambulanse i flere år allerede, og i fjorårets statsbudsjett ble det tildelt midler slik at Sykehuset Innlandet også kunne opprette et slikt tilbud. Tilbudet skal dekke et befolkningsantall på rundt 200 000.

Som på vanlig ambulanse er AMK oppdragsgiver, og Brevig forteller at rapporter fra Bergen viser at både pasientene, pårørende, politiet og AMK er fornøyd med tjenesten. På denne måten unngår man å kriminalisere psykisk ustabile pasienter.

Likestilt tilbud

Hovedforskjellen fra en vanlig ambulanse vil være at den psykiatriske ambulansen har med seg et psykiatrisk helsepersonell, i tillegg til to ambulansearbeidere. Ambulansen ser ut som alle andre ambulanser fra utsiden, men det er bedre plass og bilen er utstyrt med mer solid materiale.

Brevig forteller at av målene vil være å likestille psykisk og fysisk sykdom, da det å bruke politiet som transport har blitt sett på som svært trøblete av mange.

– Det vil trolig oppleves som mindre krenkende, denne måten å bli møtt på, og man møter kompetent psykiatrisk helsehjelp allerede etter oppringing til AMK, forteller Brevig.

Den psykitatriske ambulansen er utstyrt annerledes enn en vanlig ambulanse

Politibistand

Psykebilen vil bli brukt i situasjoner som er av akutt psykiatrisk art og som helsepersonell kan takle. I alvorlige tilfeller, hvor det er snakk om vold eller fare for vold, vil man fortsatt trenge bistand fra politiet.

– Det er ikke noe annerledes enn i dag, men det er en forventning om at den psykiatriske ambulansen vil kunne ta flere helseoppdrag hvor det ikke er fare for vold, sier Brevig.

Prosjektet skal gjennomføres i år og neste år. Det gjennomføres nå opplæring i sentrale tema slik at de ansatte skal kunne øke sin kompetanse og hverandre å kjenne.

Opplæring

Det ble nylig arrangert fagdager ved Sykehuset Innlandet Sanderud, hvor de ambulanseansatte fikk undervisning i hvordan de bedre kunne takle akuttpsykiatriske tilstander.

– Når man ser hvordan kolleger løser problemer og kommuniserer da man er ute på oppdrag hvor det gjelder akutt psykisk ustabile, blir det en naturlig læringsprosess som skjer i ambulansen også.

De Ambulante akutteamene, hvor de psykiske helsearbeiderne kommer fra, har blant annet som mandat å redusere og forebygge innleggelser. Disse ansatte er vant til å vurdere pasienter i hjemmesituasjonene.

– Om vi får ned antall innleggelser ved å bruke den psykiatriske ambulansen er ikke nødvendigvis sikkert, men det vi har som mål er at det skal bli en mer kompetent tjeneste og et mer kompetent møte med pasienter ved bruk av nødnummeret, forteller Brevig.

Psykiatrisk sykepleier Trond Pedersen underviste ambulansearbeidere ved Sanderud Sykehus

Målrettet prosjekt

Et av målene som er satt er å få til et samarbeid mellom Ambulanse, AMK, divisjonen for psykisk helse, de interkommunale legevaktene og politiet.

– Det er et mål fordi man får diskutert akuttpsykiatri i en bredere samfunnskontekst, sier Brevig.

Sykehuset Innlandet Sanderud har et eget simuleringssenter for opplæring av personale som jobber med psykisk ustabile. Her kan man øve på hvordan man løser ulike problemer og hvordan man kommuniserer i kritiske situasjoner.

– Vi vil prøve og bruke simuleringssenteret aktivt i opplæringen fremover, slik at man får trent på ulike scenarier rundt det man kan erfare i ambulansen, sier Brevig.

Les også: – Trenger fortsatt politibistand

Man møter kompetent psykiatrisk helsehjelp allerede etter oppringing til AMK.
Knut Anders Brevig

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse