fbpx Vil skifte ut begge nestlederne i NSF Hopp til hovedinnhold

Vil skifte ut begge nestlederne i NSF

Nestlederkandidater NSF: Oddgeir Lunde, Sigbjørn Flatland, Solveig Bratseth og Karen Bjøro

Skift ut nestlederne i NSF, anbefaler nominasjonskomiteen. Den ønsker to menn inn og to kvinner ut. Hvordan det går, avgjøres i dag.

De to nestlederne i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er ikke prioritert av nominasjonskomiteen. Den har i dag torsdag lagt ut sin innstilling for valgene på landsmøtet, som skal foregå på Gardermoen fra 9. til 13. november.

Verken nestleder Solveig Bratseth eller 2. nestleder Karen Bjøro er innstilt, selv om de begge ønsker å fortsette. De to har hatt sine verv i fire år, det vil si én periode.

Vil fortsatt ha By som leder

I stedet vil komiteen ha Oddgeir Lunde og Sigbjørn Flatland inn i toppledelsen, sammen med leder Eli Gunhild By.

By er eneste kandidat til ledervervet og er renominert. Også hun har hatt vervet i fire år. 

Lunde er fylkesleder i Sogn og Fjordane. Flatland er leder i faggruppen for intensivsykepleiere.

Les hva lederkandidatene sier om seg selv.

Venter på stemmetellingen

Oddgeir Lunde er innstilt som nestleder.

– Er du glad i dag?

– Innstilling er innstilling, sier Lunde, som bor i Førde.

Han fikk vite hvordan det lå an for et par dager siden, men har holdt det for seg selv.

– Jeg slipper ikke jubelen løs før stemmene er telt og resultatet lest opp, sier Oddgeir, som er travel på fylkeskontoret blant annet med å svare på spørsmål fra ulike landsmøte-delegasjoner på videokonferanse.

– Jeg er alene på kontoret i dag, så jeg har ikke tid til å dvele ved dette.

Lunde understreker at det er landsmøtet som bestemmer.

– Men det er veldig kjekt å bli innstilt. Man blir glad for det når man har stilt seg til disposisjon.

Han føyer til:

– Jeg synes helheten i innstillingen virker bra.

Potensiell mandig ledelse

Sigbjørn Flatland er altså er innstilt som 2. nestleder i Sykepleierforbundet.

– Er du fornøyd?

– Jeg er egentlig det – i hvert fall med egen innstilling. Det var spennende å se oversikten over de andre kandidatene, sier Flatland, som altså er innstilt som 2. nestleder.

– To menn i ledelsen er ny vri?

– Det får en si. Det er en stund siden det har vært såpass mandig ledelse. Men det spørs om det skjer.

Flatland er på jobb på generell intensiv på Ullevål sykehus og fryser litt på balkongen mens han venter på en ny pasient.

– Det er i hvert fall hyggelig å bli innstilt.

– Er du overrasket?

– Jeg er overrasket over at ingen av de to nestlederne ble innstilt. Jeg tenkte at i hvert fall én ville bli det på grunn av kontinuiteten, sier Flatland.

Begrunnelsen kommer fra talerstolen

Selve begrunnelsen for innstillingen kommer først fra talerstolen på landsmøtet. Valgene skal foregå 11. og 12. november.

Irene Kronkvist, leder i nominasjonskomiteen, understreker at alle innstillingene er enstemmig.

– Det er en gave for NSF at så mange dyktige og velkvalifiserte kandidater ønsker å stille seg til disposisjon, sier Kronkvist.

Til de 45 vervene som skal besettes, er det 62 kandidater.

– Vi har gjort oss godt kjent med dem, forsikrer Kronkvist.

Alle som stiller til de tre ledervervene er intervjuet av komiteen.

– Vi har vektlagt å sette sammen team med komplementære egenskaper som vil styrke NSF ytterligere for å møte fremtidige utfordringer, sier hun.

Nå blir det opp til landsmøtedelegatene om de vil følge nominasjonskomiteens råd.

Vil ha endringer i forbundsstyret

Resten av forbundsstyret bør også fornyes, mener komiteen.

Les om kandidatene her.

To av de sittende forbundsstyremedlemmene som ønsket å fortsette er ikke innstilt. Det er Toril Fjørtoft fra Sogn og Fjordane og Ingunn Karlsen fra Troms.

Silje Nautsvik fra Hedmark, Torbjørn Solberg fra Sør-Trøndelag, Kirsten Brubakk fra Østfold og Lill Sverresdatter Larsen fra Troms er nye kandidater som er innstilt.

Anne Margrethe Haukås fra Rogaland er i dag medlem, men er innstilt som 1. varamedlem, som for øvrig alltid møter på forbundsstyremøtene.

Her er nominasjonskomiteens innstilling til forbundsstyret i perioden 2015 – 2019:

 • Forbundsleder: Eli Gunhild By (gjenvalg)
 • Nestleder: Oddgeir Lunde
 • 2. nestleder: Sigbjørn Flatland

​Medlemmer og varamedlemmer i prioritert rekkefølge:

 • Silje Naustvik
 • Lill Sverresdatter Larsen
 • Kai Øivind Brenden (gjenvalg)
 • Kirsten Brubakk
 • Rigmor Føske Johnsen (gjenvalg)
 • Torbjørn Solberg
 • 1. varamedlem: Anne Margrethe Haukås (ordinært medlem i dagens forbundsstyre)
 • 2.varamedlem: Marianne Sæhle
 • 3.varamedlem: Malin Bergseth
 • 4.varamedlem: Siri Elisabeth Meyer
 • 5. varamedlem: Hilde Skauen Ranum  (ordinært medlem i dagens forbundsstyre)
 • 6. varamedlem: Stian Østbakken Ravn Aasoldsen 

 

Valgte ny etikkleder

Også i etikkrådet ønsker nominasjonskomiteen endring. Den fikk det som den ville under valget onsdag 11. november. Elisabeth Sveen Kjølsrud er ny leder av rådet.

Les om valget her.

Les om lederkampen i etikkrådet her.

Også blant de sittende medlemmene er det flere som ikke er innstilt.

Her er nominasjonskomiteens innstilling til rådet for sykepleieetikk i perioden 2015-2019.

 • Leder: Elisabeth Sveen Kjølsrud

​Medlemmer i prioritert rekkefølge:

 • Berit Støre Brinchmann (gjenvalg)
 • Kristin Gjerdingen Haugen
 • Terje Årsvoll Olsen
 • Berit Liland
 • Håkon Johansen
 • Ingjerd Hvatum
 • Arne Okkenhaug
 • Lise Gram Dokka

 

Kontrollutvalget

I kontrollutvalget var det kun én lederkandidat – Tord Kjesbu fra Oslo– som komiteen har funnet kvalifisert.

Her er nominasjonskomiteens innstilling til landsmøtes kontrollutvalg i perioden 2015-2019.

 • Leder: Tord Kjesbu

​Medlemmer i prioritert rekkefølge:

 • Ragnhild Maalen Bugge (nåværende varamedlem)
 • Tom Rune Bratlien
 • Brit Bø
 • 1. vara: Stein Åsmund Teppen
 • 2. vara: Jan-Thore Lockertsen
 • 3. vara: Bodil Runde
 • 4. vara: Bjørg Synøve Nikolaisen
Vi har vektlagt å sette sammen team med komplementære egenskaper.
Irene Kronkvist, leder av NSFs nominasjonskomité

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse