fbpx – Det viktigste er ikke hvor du dør Hopp til hovedinnhold

– Det viktigste er ikke hvor du dør

Professor Stein Kaasa

Professor Stein Kaasa mener lindrende behandling bør gis innenfor helsevesenet.

– Bør flere dø hjemme?

– Jeg er blitt mer opptatt av hjemmetid enn hjemmedød. Hjemmedød er nærmest brukt som en suksessindikator. Men det viktigste er ikke hvor du dør, men hvor du er den siste tiden, sier Stein Kaasa.

Han er professor i lindrende medisin og har i en årrekke vært tilknyttet St. Olavs Hospital. Nå leder han kreftavdelingen på Oslo universitetssykehus.

Les om Sonja som vil dø hjemme


– Må se på sykehjemmene

– Norge kommer lavt ut på hjemmedød-statistikken, og høyt på institusjonsdød. Slik samfunnet vårt er skrudd sammen, med høy yrkesaktivitet, er det viktig å se på hvordan sykehjemmene skal se ut i framtiden.

Å differensiere mellom pasientgrupper er viktig:

– En eldre Alzheimer-pasient trenger en annen behandling enn en ungdom som dør av sarkom.

(Sarkom er kreft opptatt i bevegelsesapparat og bindevev.)


Kritisk til hospice

– Ved hjemmedød vil man være avhengig av at pårørende stiller opp. At flere dør hjemme i Italia henger sammen med at færre kvinner arbeider og forventninger om at døtre – og sønner – skal ta seg av sin gamle mor og far.
Kaasa har tro på lindrende ambulante team:

– Men spørsmålet er hvor teamene kommer fra. Jeg synes de skal være et samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

– Hva synes du om hospice – hjem for døende pasienter?

– Hospice-begrepet er forvirrende, det fører fort til avsporing. Forkjemperne argumenterer for egne institusjoner. Men det handler om god omsorg og lindrende behandling ved livets slutt. Jeg mener det best kan gis innenfor helsevesenet: sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten.


– Må lære om palliasjon

For å få til en bedre død mener Kaasa dette må til:

  • Mer kompetanse om palliasjon.
  • Mer ressurser til kreftbehandling og lindrende behandling.
  • Bedre samarbeid.

– På medisinstudiet i Oslo har palliasjon lite plass, i Trondheim er det bedre. Jeg synes sykepleierne bør lære seg mer om den medisinske delen i palliasjon for å kunne fungere godt i palliative team.

– Frykter du at smertebehandlingen blir for dårlig med mer hjemmedød?

– Nei, heller omvendt. Men dersom de døende er hjemme, må man passe på at det er nok kompetanse og ressurser.

– Føler leger mer kontroll ved å ha døende i institusjoner?

– Selvsagt. Men jeg er ikke overbevist om at de har det, sier Stein Kaasa.

Les også: Vil ha døden tilbake til hjemmet

Les:  – Ja, flere bør få dø hjemme

Les mer: Sonja vil dø hjemme

Les: Døden tar sin tid

Sykepleierne bør lære seg mer om medisinsk palliasjon for å kunne fungere godt i palliative team.
Stein Kaasa, professor

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse