fbpx Lite nytt fra Høie om videreutdanning av sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Lite nytt fra Høie om videre­utdanning av sykepleiere

Bildet viser helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover styrking av omsorgstjenestene med drøyt 600 millioner over statsbudsjettet. Foto: Regjeringen/Bjørn Stuedal

Erna Solberg lovet tidligere i valgkampen videreutdanning for 15 000 sykepleiere og 1,8 milliarder til kompetanseløft. Helseminister Høie ble bedt om å konkretisere løftet, men vil ikke ut med detaljer før etter valget.

Det var under en helsedebatt 24. august i år at Erna Solberg kom med sitt valgløfte om blant annet å tilby videreutdanning for 15 000 sykepleiere frem mot 2020.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann stilte rett etterpå et spørsmål i stortinget til helse- og omsorgsminister Bent Høie om hvordan valgløftet skulle finansieres. Nå har Høie svart:

«Spørsmålet dreier seg om et politisk standpunkt som Erna Solberg har fremført på vegne av partiet Høyre i valgkampen. Regjeringen vil fremme forslag vedrørende grunn- og videreutdanning for ansatte i omsorgssektoren for Stortinget på egnet måte.»

Høie trekker også frem ulike tidligere tiltak fra regjeringen, men når det gjelder spørsmålet om hvordan nevnte valgløfte skal finansieres og organiseres, vil dette ifølge Høie først presenteres i forslaget til statsbudsjett som legges frem 7. oktober.

 NSF-leder venter spent

Svaret fra helse- og omsorgsministeren er ikke nok til å berolige Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det er jo ikke akkurat et svar som gjør at vi kjenner oss løftet av pur optimisme, sier hun.

­– Høies svar er langt mindre konkret enn Solbergs uttalelser 24.august var, og jeg vil bli svært skuffet dersom dette skulle vise seg å være nok et tomt valgløfte.

By understreker at Erna Solberg, som statsminister i Norge, nå har en unik mulighet til å foreta seg noe som monner og virkelig prioritere dette.

– Vi i NSF vet at å videreutdanne 15 000 sykepleiere vil koste mye penger. Det gjør at vi er svært spente på hvordan Solberg tenker at valgløftet skal realiseres.

 – Vi har i valgkampen hørt en rekke partier si at de er opptatt bemanning i eldreomsorgen. Erna Solberg har såpass mye kunnskap om sektoren, at hun vet at det lønner seg å ansette folk med nok og riktig kompetanse.

1,8 milliarder

Solberg utdypet valgløftet til VG med å si at 1,8 milliarder ville settes av på statsbudsjettet frem mot 2020 for å gjennomføre regjeringens kompetanseløft, men at detaljene i modellen fremdeles var noe de jobbet med.

I sitt svar i stortinget viser Høie til regjeringens varslede fremleggelse av «Kompetanseløft 2020», som ventes samtidig med statsbudsjettet i oktober.

Denne handlingsplanen for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, ventes å bygge videre på Kompetanseløftet 2015, en fireårsplan fra den rødgrønne regjeringen der statlige midler ble satt av for å heve kompetansen i de kommunale helsetjenestene.

«Kompetanseløftet 2015» hadde et budsjett på drøyt 400 millioner for inneværende år, og av disse var rundt en tredel (143,8 millioner) øremerket grunn-, videre- og etterutdanning, men ingenting spesifikt til sykepleiere.

Regjeringen vil fremme forslag vedrørende grunn- og videreutdanning for ansatte i omsorgssektoren for Stortinget på egnet måte

Bent Høie

Jeg vil bli svært skuffet dersom dette skulle vise seg å være nok et tomt valgløfte

Eli Gunhild By
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.