fbpx Jobben gir meg bredere perspektiv Hopp til hovedinnhold
Min jobb som flyktninghelsesøster

Jobben gir meg bredere perspektiv

Marthe N. Pettersen sammen med en flyktningefamilie

– Jeg prøver å avdekke hva de har vært utsatt for.

 

Fakta
Marthe N. Pettersen, flyktninghelsesøster

Arbeidsplass: Rognan helsestasjon, Saltdal kommune

Utdanning: Jordmor og helsesøster

Helsesøstre jobber på helsestasjon for barn, i skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Man kan også jobbe innen helsetjenester for flyktninger og innvandrere, miljørettet helsevern og med smittevern.
De fleste jordmødre er ansatt ved ­fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. 

Jobben min som flyktninghelsesøster er kjempespennende! Jeg får innsikt i mange kulturer og blir kjent med mange forskjellige folk. 

Jeg jobber med flyktninger som er bosatt, som altså ikke bor i asylmottaket lenger, mest familier. De får oppfølging i en femårsperiode. Jeg møter flyktningene allerede dagen etter at de har ankommet Saltdal.

Kommunen har et asylmottak med 250 plasser. Det er mange fra Somalia og Eritrea som er kommet hit, og noen syrere, men vi venter at det nå kommer flere fra Syria. På helsestasjonen bistår vi med barnekontroller hos familier bosatt på mottaket. 

Ved første møte handler det mest om å ønske velkommen og gi informasjon om alt man trenger å vite til å begynne med: hvordan helsevesenet fungerer, hvor er apoteket, legesenteret og så videre. Men jeg må også danne meg et bilde av flyktningenes bakgrunn og helse. Jeg prøver å avdekke hva slags situasjon de kommer fra og hva de har vært utsatt for. 

Jeg ser at mange av barna blir godt integrert etter hvert. De får venner og blir med på fritidsaktiviteter. Jeg jobber med alle aldersgrupper, også de voksne, og har et tett samarbeid med smittevernet. Har de smitte med seg, som tuberkulose, hiv eller hepatitt, må det avdekkes fort.

Før jeg flyttet tilbake hit til mitt hjemsted, jobbet jeg flere år som jordmor i Tromsø. Jeg får bruk for mye av den kunnskapen i jobben, for eksempel rådgiving om prevensjon og familieplanlegging. Nå tar jeg etterutdanning som helsesøster i tillegg for at det jeg gjør skal ha best mulig kvalitet.

Spørsmålet om omskjæring er veldig komplisert. Jeg tar opp temaet og informerer om at det er straffbart. Så å si alle jentene fra disse landene er omskåret. Vi må prøve å få folk derfra til å endre tankegang, men det er en lang vei å gå. Vi foretar ikke underlivssjekk av jentene, kun hvis det oppstår problemer som infeksjoner og liknende. 

Jobben gir meg et bredere­ perspektiv, noe som gir vekst både personlig og profesjonelt. 

Historien sto på trykk i Sykepleien nr. 9/2015 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse