fbpx Filippiner-saken i retten for tredje gang Hopp til hovedinnhold

Filippiner-saken i retten for tredje gang

Kelly Flores og Wilmae Libres

Et ektepar og OUS ble dømt for å ha utnyttet filippinske sykepleiere økonomisk. Nå har Høyesterett sagt ja til en ny runde i retten.

I desember 2013 ble ekteparet og Oslo universitetssykehus (OUS) frikjent i tingretten. 9. mars i år ble de dømt i lagmannsretten.

Nå har de domfelte fått gjennomslag for sitt ønske om ny rettsrunde: Høyesterett har sagt ja til å behandle ankesaken.

Skulle løse krisen på operasjonsstuen

Det var i 2010 at tre av de sju sykepleierne ble hentet til OUS av ekteparet. På operasjonsstuen skulle de løse et akutt problem: Mangel på operasjonssykepleiere. Ekteparet hjalp sykehuset med å finne dem. Til operasjonsstuen kom de aldri. Sykepleierne tok opp dyre lån for å kunne få arbeid i Norge. På OUS begynte de å jobbe uten kontrakt. Etter hvert fortalte de sin historie til tillitsvalgte. Ikke lenge etter ble ekteparet varetektsfengslet.

Etter dommen i lagmannsretten sa de tre sykepleierne til Sykepleien at det var godt å bli trodd.

Fengselsstraff og pengestraff

I Borgarting lagmannsrett ble ekteparet dømt for å ha utnyttet økonomisk sju filippinske sykepleiere de har rekruttert, tre av dem til Ullevål sykehus. De ble også dømt for å ha begrenset deres handlefrihet vesentlig.

Straffen ble satt til ett år og tre måneder i fengsel.

OUS ble dømt for medvirkning til å ha utnyttet de tre Ullevål-sykepleierne. Sykehuset fikk en foretaksstraff på 1 million kroner til staten.

Sykepleierne fikk medhold i sine sivile krav om erstatning på flere hundre tusen kroner.

Skal ikke behandle erstatningskrav

Ankesaken i Høyesterett vil omfatte både lovanvendelsen, saksbehandlingen, straffeutmålingen og foretaksstraffen.

Høyesterett har sagt nei til å behandle de sivile kravene om erstatning til sykepleierne på nytt.

– Men hvis ankene over saksbehandlingen eller lovanvendelsen fører frem i Høyesterett, vil det kunne føre til at lagmannsrettens dom oppheves. Dersom Høyesterett opphever dommen, da vil lagmannsretten også måtte behandle de sivile kravene i tråd med den jussen Høyesterett mener er korrekt, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen.

OUS har betalt erstatningen

Det er bare ekteparet som har anket erstatningskravet. OUS valgte å la være.

Viseadministrerende direktør Morten Reymert begrunnet dette slik til Sykepleien i mars:

– Det er fordi vi vil vi rydde i de økonomiske forhold og for å trygge de tre sykepleierne i den vanskelige situasjonen de har kommet opp i.

Nå opplyser OUS at pengene allerede er utbetalt til sykepleierne.

– Vi har forholdt oss til dommen fra lagmannsretten på dette punkt. Dette var en avgjørelse vi gjorde raskt etter dommen, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem i en epost til Sykepleien.

Prinsipielt viktig sak

Det er de færreste ankesaker som kommer gjennom nåløyet til behandling i Høyesterett.

– Er du overrasket over at Høyesterett sa ja til ny rettsrunde?

– Nei, for lovbestemmelsen er ikke blitt prøvd i norsk rett før, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen.

– Dommen har prinsipiell betydning. Høyesterett vil prøve jussen, og dommen vil bli veiledende for alle landets domstoler i hvordan man skal tolke lovteksten. Saken vil skape presedens, sier Guttormsen.

Heller ikke Gro Wildhagen, bistandsadvokat for to av Ullevål-sykepleierne, synes det er overraskende at Høyesterett vil behandle saken:

– Nei, siden det er sparsomt med rettspraksis når det gjelder utlendingslovens paragraf 108 som er anvendt i saken, er jeg ikke overrasket. Nå får vi vente og se hva Høyesterett kommer frem til, sier Wildhagen.

Rettssaken går uten vitner

Det er ennå ikke bestemt når saken vil bli berammet.

Når saken behandles i Høyesterett, blir ingen vitner innkalt. Aktor, forsvarere og fem dommere møter. De tiltalte og fornærmede har ikke møteplikt. Bevisføringen skjer ved opplesing av saksdokumenter, blant annet de to tidligere dommene.

Dommen vil bli veiledende for alle landets domstoler.
Kirsti Guttormsen, statsadvokat

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse