fbpx Dette har det gitt dem å være sykepleier Hopp til hovedinnhold

Dette har det gitt dem å være sykepleier

En collage med bilder av Claudia Scott, Trude Drevland, Margaret Skjelbred og Lars Berrum.

Musiker Claudia Scott, ordfører Trude Drevland, forfatter Margaret Skjelbred og komiker Lars Berrum har én ting felles – de er alle sykepleiere.

Listen over sykepleiere som er mest kjent for andre ting, kan gjøres lang:

I tillegg til de ovennevnte, har vi for eksempel eventyrer Cecilie Skog, visekunstner Cornelis Vreeswijk, Bond-pike Julie Ege, komiker Jo Brand, dronning Fabiola av Belgia og forfatter Walt Whitman.

Noe å falle tilbake på

Også Tina Turner skal ha hatt planer om en slik karriere, den gangen hun kun het Anna Mae Bullock. Hun rakk derimot kun å jobbe kort tid som sykepleieassistent før musikken, og Ike, tok henne.

Det er uansett flust med både skuespillere, forfattere, musikere, politikere og idrettsutøvere med sykepleierutdanning å falle tilbake på, om det skulle friste etter noen år i rampelyset.

God erfaring

En liten rundspørring avdekker at erfaringen som sykepleier gjerne gjør noe med folk, uansett hva de ender opp med å bedrive ellers i livet.

Det gjør noe med deres syn på andre, på seg selv, på deres evne til å ta avgjørelser og med forståelsen for livets irrganger.

Vi har spurt en musiker, en politiker, en forfatter og en komiker hva sykepleierbakgrunnen har gitt dem.

Claudia Scott (1957 –)

Portrett av Claudia Scott.

Utdannet ved Ullevål sykepleierhøyskole i 1982, og har jobbet en rekke steder som sykepleier, deriblant Ullevål universitetssykehus, Aker sykehus, Revmatismesykehuset, Radiumhospitalet, Haukeland universitetssykehus, Gaustad sykehus, forskjellige sykehjem, i hjemmesykepleien samt VA Hospital og UCLA i Los Angeles. I dag tar hun ekstravakter på et sykehjem i nærheten av der hun bor.

– Jeg begynte å arbeide profesjonelt som musiker og artist høsten 1983. Musikk har vært min hovedgeskjeft, men der det har vært anledning, har jeg prøvd å holde sykepleien ved like.

– Bakgrunnen som sykepleier har betydd mye for meg, og det er en utdannelse jeg også har hatt nytte av på reise som musiker. Jeg trives med å arbeide med mennesker og føle at jeg gjør en forskjell, og jeg er svært heldig som kan kombinere både musikk og sykepleie.

– Jeg er syns også der er spennende og givende å kunne være kreativ, skrive tekster, komponere musikk, øve instrumenter og spille konserter, men det dreier seg om meg selv. Sykepleien er en god motpol til dette. Vi skal vi ta vare på andre, og jeg føler at det jorder meg.

– Når det er sagt, har musikken også vært en stor ressurs i min jobb som sykepleier. Jeg har opplevd å spille for pasienter som ikke har sagt et ord på mange år og som plutselig synger med. Sang og musikk virker helende på alle mennesker og binder oss sammen, uavhengig av språk.

­– I mitt eget liv har jeg opplevd å se min far, som har hatt flere slag og ble hemmet i språket, komme raskere tilbake da han som sanger, sang og øvde hver dag og han klarte til og med å gjennomføre en konsert noen måneder etter slaget. [Faren til Claudia er country- og jazzartisten Clive Scott. Journ.anm.]

Les også Sykepleiens lengre intervju med Claudia Scott.

Margaret Skjelbred (1949 –)

Margaret Skjelbred.

Var ferdig utdannet i 1970 og jobbet siden rundt tjue år som sykepleier. Først på Vestfold sentralsykehus – fem år på gynekologisk avdeling, halvparten av tiden som nattevakt, siden på en lukket psykiatrisk avdeling. Jobbet så på et åpent avsnitt på Dikemark før hun tok spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie. Jobbet så som avdelingsleder på en åpen psykiatrisk avdeling ved Vestfold sentralsykehus og siden åtte år som nattevakt samme sted.

– Jeg er glad for og stolt av min tid som sykepleier.

– Arbeidet med mennesker i vanskelige situasjoner har nok gitt meg en større forståelse og innsikt i livets mørkere sider.

– Reint konkret har jeg brukt kunnskapen jeg tilegnet meg i flere av bøkene mine, ikke minst i «Gulldronning, perledronning»", der jeg beskriver barn som er utsatt for overgrep, og hvilke konsekvenser det kan få. Jeg hadde god bruk for yrkesbakgrunnen da jeg skrev den boka.

– Det er så mye som gjør inntrykk i vårt yrke. Å følge unge kvinner som døde av brystkreft, gjennom den siste fasen, er selvsagt noe som setter spor i en. Men også de mange møtene med mennesker som hadde fått livsveien sin kronglet til på den ene eller andre måten, og som derfor trengte min/vår hjelp og støtte i kampen mot angst, depresjoner, rusavhengighet eller alvorlige psykotiske opplevelser.

– Alt dette er noe jeg kommer til å huske, noe som gjør at jeg er glad for yrkesvalget jeg tok den gangen, selv om jeg altså valgte å gå ut av det etter nesten tjue år. 

Trude Drevland (1947 –)

Trude Drevland.

Har jobbet innen sykepleiefaget fra 1969 til 1997, ikke bare klinisk, men også som lærer i geriatri på Høgskolen Betanien i Bergen og som «konsulent» i omorganisering samme sted. Jobbet først på Ringerike sykehus og Sandefjord sykehus. Deretter startet hun med geriatri på Røde Kors-hjemmene i Silurveien i Oslo og senere på Grefsenhjemmet i samme by. Hun har senere jobbet på Stokmarknes sykehus der hun også var sjefsykepleier, på Fyllingsdalen sykehjem der hun etter hvert ble bestyrer og som prosjektdirektør på Bergen Røde Kors sykehjem.

– Jeg har forutsatt at min sykepleiebakgrunn har gitt meg en uhyre viktig ballast for å kunne være god på det sosiale og god på å ta avgjørelser som berører mange.

– I tillegg ga den meg både generell og spesiell kunnskap jeg kan bruke uansett hva jeg gjør og hvor jeg er.

– Jeg ville ikke skiftet yrke om jeg ble spurt!

Lars Berrum (1986 –)

Lars Berrum.

Jobbet cirka fire år som sykepleier på akuttpsykiatrisk mottaksenhet på Ullevål universitetssykehus, før det ikke lot seg kombinere med den øvrige karrieren. Arbeidet dessuten på sykehjem under utdannelsen.

– Sykepleierutdannelsen har betydd masse, både med hensyn til personlig utvikling som menneske, trygghet i forhold til at jeg har et yrke jeg digger, som jeg alltid kan ta opp igjen når gjøglekarrieren er terminal og gjennom at har benyttet min utdannelse som sykepleier i egen standup.

– Med en mamma som er operasjonssykepleier, venner som er sykepleiere og at jeg sykepleier, så vil nok alltid sykepleien være med meg.

– Noen har styggen på ryggen, jeg har tryggen på ryggen i form av en trofast «lady with the lamp».

Les også Sykepleiens lengre intervju med Lars Berrum.

Flere kjente sykepleiere

Julie Ege (1943–2008)

Norsk skuespiller og modell.

Utdannet seg til sykepleier i voksen alder og jobbet som dette fra 1998.

Cornelis Vreeswijk (1937–1987)

Nederlandsk/svensk trubadur, komponist og poet.

Ansatt en kort tid som psykiatrisk sykepleier ved Beckombergasykehuset i Stockholm.

Bonnie Hunt (1961–)

Amerikansk skuespiller, komiker, forfatter, regissør, med mer.

Jobbet som kreftsykepleier ved Northwestern Memorial Hospital i Chicago på 80-tallet.

Jo Brand (1957–)

Britisk komiker, skuespiller og forfatter.

Jobbet ti år som psykiatrisk sykepleier ved ulike sykehus i London.

Laila Dåvøy (1948–)

Norsk politiker og tidligere statsråd. Har også vært leder i Norsk Sykepleierforbund.

Jobbet som sykepleier på 70- og 80-tallet, blant annet på Haukeland sykehus Sandviken sykehus og Blå Kors Sosialbygg i Bergen.

Julie Walters (1950–)

Britisk skuespiller og forfatter.

Utdannet sykepleier ved Queen Elizabeth Hospital i Birmingham, og jobbet et drøyt år samme sted.

Walt Whitman (1919–1892)

Amerikansk forfatter, poet og journalist.

Jobbet som frivillig sykepleier under Den amerikanske borgerkrigen.

Agatha Christie (1890–1976)

Britisk forfatter.

Jobbet som frivillig Røde Kors-sykepleier under Første verdenskrig.

Tina Turner (1939–)

Amerikansk artist, komponist og skuespiller.

Skal ha drømt om å bli sykepleier og jobbet som «nurse aidie» på Barnes-Jewish Hospital i St. Louis før musikkarrieren tok av.

Jeg er svært heldig som kan kombinere både musikk og sykepleie.
Claudia Scott
Arbeidet med mennesker i vanskelige situasjoner har nok gitt meg en større forståelse og innsikt i livets mørkere sider.
Margaret Skjelbred
Jeg ville ikke skiftet yrke om jeg ble spurt!
Trude Drevland
Noen har styggen på ryggen, jeg har tryggen på ryggen.
Lars Berrum

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse