fbpx Forsker på positive opplevelser ved fødsel Hopp til hovedinnhold

Forsker på positive opplevelser ved fødsel

Bildet viser en fødsel

Forskere fra hele Europa har slått seg sammen for å forske på kvinners fødselshistorier.

- Målet er å lære av de beste, sier Tine S. Eri.

- I Norge er det forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Bergen som skal følge opp svarene fra kvinner som har født i Norge, sier forsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo/Akershus /HiOA), Tine S. Eri.

EU-studien har fått navnet:  "Babies Born Better Survey"  og alle kvinner som har født de siste fem årene kan delta ved å svare på  20 spørsmål rundt fødselen.


Det beste

- I motsetning til andre studier som ofte tar utgangspunkt i risiko, fokuserer denne studien på det kvinnene opplevde som det mest positive, sier Eri.

Kvinnene som deltar må blant annet oppgi de tre beste tingene ved omsorgen de fikk under fødselen, og hva de eventuelt ville endret på.

- Målet er at vi skal lære av de beste opplevelsene, sier hun.


Kvinnenes syn

- Er det en spesiell grunn til at det kun er fødende kvinner med i undersøkelsen og ikke fagfolk?

- Det er brukerperspektivet, altså kvinnenes subjektive fødselshistorie, vi fokuserer på. I fase to vil det gjøres et delprosjekt hvor fagfolks perspektiv vil bli undersøkt. Det blir interessant å se om fagfolkenes syn på hva som er best, og hva de fødende opplever som best, stemmer overens, sier hun.

I skrivende stund har 7 415 norske kvinner svart.


22 språk

Spørsmålene i undersøkelsen er til nå oversatt til 22 språk.

- Vi ønsker å nå så mange som mulig som har født i Norge, uavhengig om de bor i Norge, eller om de snakker norsk. I det materialet vi har sett på så langt har kvinner som har født i Norge svart på 10 forskjellige språk. Vi har blant annet fått en fødselshistorie fra en mor i Canada, men som fødte i Norge, sier hun.

Eri håper undersøkelsen snart også vil bli oversatt til somalisk, urdu og Arabisk


Ulike opplevelser

- Svarer kvinnene det samme på spørsmålene?

- Vi har gått igjennom noen hundre svar. Vi ser så langt at det er stor spredning i hva kvinnene opplever som positivt, og hva de ønsker å endre på. Variasjonene er også store i alder og hvilket språk kvinnene har valgt å svare på. Det skal bli spennende å sette seg ned med alt materiale og gå nærmere igjennom svarene, sier hun. Resultater som viser for eksempel hvor kvinnen som har svart har født, hvor gamle de er og om de er første- eller flergangsfødende blir etter hvert tilgjengelig på nettsiden, sier hun.

Undersøkelsen vil bli stengt i løpet av juni, men vil starte opp igjen til neste år.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse