fbpx – Vi takler kompliserte fødsler Hopp til hovedinnhold
Hjemmefødsel:

– Vi takler kompliserte fødsler

– Vi kan bruke både tang og vakum, sier Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet. Hun nyanserer i debatten om hjemmefødsler.

I saken «– Tryggest å føde hjemme» kom det fram i en studie at det er færre komplikasjoner for dem med normale svangerskap å føde hjemme enn på sykehus.

I kommentarene på Facebook lar ikke alle seg overbevise.

– Hva hvis noe kritisk skjer hjemme under fødselen?

– En jordmor som tar på seg ansvaret for en hjemmefødsel, gjør dette kun med dem i lavrisikogruppen. Vi har avtale med sykehuset og melder fra om når hjemmefødselen er i gang, sier Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund. 

Alene også på fødeavdelingene

Hun understreker at jordmødre er utdannet til å jobbe selvstendig.

– Vi er alene på fødeavdelingene også, så lenge den fødende er i lavrisikogruppen. Når man tilkaller gynekolog, kan responstiden være opp til 20 minutter. Det er en fordel å være flere hvis akutte, kritiske situasjoner oppstår, hjemmefødsler er kun mulig for lavrisikokvinner.

– Fra noen jordmorstyrte fødestuer er det lang vei til sykehus?

– Ja, spesielt i Finnmark. Jordmorforbundet mener det må være følgetjeneste hvis reisetiden er over en og en halv time. Det må være forsvarlig overvåkning av det ufødte barnet og den gravide i aktiv fødsel. Følgetjeneste er dessverre ikke på plass mange steder i landet.

Schjelderup-Eriksen understreker at jordmødre er drillet i å takle kompliserte situasjoner:

– Vi kan både bruke tang og vakuum, sier lederen i Jordmorforbundet.

  – Tilbakeholdne jordmødre

– Er også jordmødre kritisk til hjemmefødsler?
– Jeg tror nok noen er kritiske, og tilbakeholdne med å uttale seg, men forskningen er klar og den bør vi ta innover oss, sier landsstyremedlem i Jordmorforbundet, Linn Holberg.

Hun jobber som jordmor på St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Jeg tror at mange kjenner at ansvaret er fryktelig stort. Men noen er idealistiske og velger å jobbe med hjemmefødsler selv om arbeidsbetingelsene er dårlige. Det er for eksempel vanskelig å kombinere hjemmefødsler med å jobbe på en fødeavdeling.

– På grunn av vaktene?
– Ja, man må jo stille seg veldig til disposisjon. En fødsel kan ikke times. Jordmor må kunne slippe det hun har i hendene tre uker før og en uke etter termin. Men det hadde vært kult hvis sykehusene hadde en hjemmefødsel-jordmor som kunne reist ut på denne typen fødsler.

Omgitt av patologi

– Men dette er ikke for alle jordmødre?
– Noen er nok kritisk. Når man jobber på store fødeklinikker med mange risikofødende, kan det være vanskelig å se det normale, siden man til daglig er omgitt av patologi. Her er det kanskje på sin plass å diskutere sykehusenes risikofokusering, se på hva det er som gjør at når kvinner føder på sykehus, så reduseres muligheten for normale fødselsforløp.

Holberg synes det aller viktigste med hjemmefødsler er å ha trygge jordmødre som gjør riktige seleksjoner og gode vurderinger.

– Det er farlig om man trekker normalitetsbegrepet for langt, og ikke velger å reise til sykehus når det ikke er normalt lenger. Gode prosedyrer er en klar forutsetning, understreker Holberg.

– Minusrisiko fins ikke

Det er jordmorprofessor Ellen Blix som har utført studiene om hjemmefødsler.

– Hva hvis noe kritisk skjer, innvender flere mot hjemmefødsler?

– Jordmødrene må håndtere det, og overflytte til sykehus når akutte situasjoner oppstår. Men ut fra forskning er det ingenting som sier at det er verre å føde hjemme enn på sykehus, sier Blix.

– Akutte hendelser kan skje, som store blødninger. Men vi ser at de fødende kommer seg på sykehus i tide. Navlesnorframfall kan skje både på sykehus og hjemme. Det må jordmødrene håndtere.

Blix understreker at fødsler kan være lavrisiko, men det fins ikke minusrisiko.

Kvinnens valg

– Noen har lang vei til sykehus?

– Dette må med i den vurderingen jordmor og den fødende gjør.

– Hvem bør ikke føde hjemme?

– Vi ser at når høyrisikofødende føder hjemme, da er dødeligheten høyere.

I Norge føder ikke disse hjemme.

– Hvor gjør de det?

– For eksempel i Australia og USA.

– Hva vil du si til skeptikerne?

– Dette er alltid et valg kvinnen gjør, og i samråd med jordmor. I Norge har vi også retningslinjer for planlagte hjemmefødsler som man forholder seg til, sier professor Blix.

Når man tilkaller gynekolog, kan responstiden være opp til 20 minutter.
Hanne Schelderup-Eriksen, Jordmorforbundet
Det er farlig om man trekker normalitetsbegrepet for langt.
Linn Holberg, jordmor
Når høyrisikofødende føder hjemme, er dødeligheten høyere.
Ellen Blix, profesoor

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse