fbpx – Tryggest å føde hjemme Hopp til hovedinnhold
Hjemmefødsel:

– Tryggest å føde hjemme

Færre blødninger og rifter. Mindre bruk av sugekopp og tang. Jordmorprofessor Ellen Blix har gode nyheter til dem som vil føde hjemme.

Er du i lavrisikogruppen, er det tryggest å føde hjemme. I en studie om hjemmefødsler i Norge påviser Ellen Blix at kvinner som føder hjemme, har lavere risiko for komplikasjoner.

Blix er landets første jordmorprofessor.

Færre keisersnitt

Det er mindre risiko for keisersnitt og færre inngrep med sugekopp og tang blant de som føder hjemme.

– De som føder hjemme får også sjeldnere store blødninger og fødselsrifter. Og de bruker færre medikamenter, sier Blix til Sykepleien.

Blix, som begynte som professor på Høgskolen i Oslo og Akershus sist høst, har fått oppmerksomhet i mediene etter at NRK fortalte om hennes funn.

Britene anbefaler jordmorstyrte fødsler

NRK viser til at hennes forskning var et viktig bidrag til de nye britiske retningslinjene om hjemmefødsler som ble innført i desember. 

Kvinner med ukompliserte svangerskap – 45 prosent av alle gravide – hadde det bedre i jordmødrenes hender enn legenes, ifølge retningslinjene. De britiske myndightene oppmuntrer nå kvinnene til å føde hjemme

Blix vil gjerne nyansere:

– Det er riktig at britene har referert mye til våre studier. De nye retningslinjene i Storbritannia gjelder omsorg der man forventer normal fødsel. Disse kvinnene skal få velge mellom å føde hjemme, på jordmorstyrte fødestuer eller sykehus.

Poenget er at det er spesielt bra å føde hjemme eller på fødestue i forhold til sykehus.

Jordmorstyrt i Norge

Blix påpeker at det i Norge er fem jordmorstyrte fødeenheter: ABC-klinikken på Ullevål sykehus i Oslo, Fødestuen i Fredrikstad, Føden på Ahus, Fødeloftet i Stavanger og Storken i Bergen.

– Det er omtrent 5 000 fødsler på disse i året.

Det er sju frittstående fødestuer, de fleste er i Nord-Norge. Her er det geografisk avstand til sykehus. Her fødes det mellom 500 og 1 000 i året.

– Av hjemmefødsler er det rundt 100 årlig. I hovedsak i de store byene og rundt Oslofjorden.

Motiverte mødre

– Hvorfor er det sånn at risikoen for komplikasjoner er mindre når man føder hjemme og på fødestuer?

– Det vet vi ikke, så vi må tenke oss hvorfor: Det kan være at de mødrene som velger å føde hjemme eller på fødestue er en spesiell gruppe som er veldig motivert og derfor får til mer, sier Ellen Blix.

– Og det kan være noe med den omsorgen jordmødre gir. De er opptatt av at fødselen skal være naturlig. De har kanskje en spesiell filosofi som de de lykkes med. Det gir ro. Ofte kjenner jordmoren og den fødende hverandre på forhånd i disse tilfellene.

Ikke alle som vil kan føde hjemme

Blix anbefaler gjerne hjemmefødsler når forholdene ligger til rette:

– For kvinner som ønsker det og har avtale med jordmor er det trygt å føde hjemme. Men i dag er det ikke et offentlig tilbud fordi ikke alle kan velge det. Det er bare noen få steder man kan planlegge hjemmefødsel.

I dag må den fødende ordne med dette selv hvis hun vil føde hjemme og også betale en del selv.

– Jeg tenker at det må ordnes på en annen måte, for eksempel at penger følger mor. Men dette er kanskje en annen diskusjon, sier jordmorprofessoren.

NSF-jordmødrene støtter

– Støtter dere konklusjonene til jordmorprofessoren?

– Ja, vi mener det er trygt å føde hjemme. Det burde vært et større tilbud om hjemmefødsler, sier Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund

– Burde flere føde hjemme?

– De som ønsker det burde i hvert fall få tilbud.

– Fødeenheter legges ned

Å føde på jordmorstyrte fødestuer er også mindre risikofylt ennå føde på sykehus.

– Dessverre har de fleste kvinner i Norge ikke muligheten til å velge å føde på en lavrisikoenhet, fordi mange av disse fødeenhetene legges ned og fødetilbudet sentraliseres, påpeker Schjelderup-Eriksen

– Overrasker funnene deg?

– Nei, jordmødre vet at det er like trygt å føde hjemme som på sykehus for lavrisikokvinner. Vi overvåker de gravide og fødende om de er her eller der. Vi er utdannet for å jobbe selvstendig, sier  Schjelderup-Eriksen

Av hjemmefødsler er det rundt 100 årlig.
Ellen Blix, profesoor

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse