fbpx Skremt og overrasket Hopp til hovedinnhold
Avviksmeldinger:

Skremt og overrasket

Bildet viser lederen av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By

Sykepleierleder Eli Gunhild By hadde ikke forventet så dårlige tall på nytteeffekten av avvik.

– Det er både skremmende og overraskende at over halvparten ikke vet om det nytter å melde avvik på sin arbeidsplass.

Sykepleien har i en undersøkelse blant 2814 sykepleiere stilt spørsmål om avvikshåndtering og meldekultur. 

LesLiten nytte i å melde avvik
 

– Vi har fokusert på avvikshåndtering i mange år, og det at man ikke kjenner til gode eksempler viser at vi må fortsette med det, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykpeleierforbund (NSF).

– Det virker som det ikke er nok å prate om det?

– Det handler om en kombinasjon av dårlig meldekultur, lederes rammebetingelser og datasystemer. Hvis revisjonsrapporter nå viser de samme tendenser som denne undersøkelsen, bør det kobles inn tilsyn, sier Eli Gunhild By.


Må sette av tid

– Ledelse er helt avgjørende. Den er ansvarlig for å lage en kultur hvor det er ok å melde og hvor man snakker om hva man melder. Da må avdelingsleder sette av tid i personalmøter hvor det helt rutinemessig tas tak i avviksmeldinger. Lederen må også følge opp og foreslå forslag til bedring eller sende avviket videre oppover i systemet. Og så må det være rammebetingelser og systemer slik at det blir mulig for lederne å følge opp.

– Hva slags meldesystemer skulle du ønske deg?

– Det bør være brukervennlige, felles systemer for både kommune- og spesialisthelsetjeneste, ikke mange forskjellige, slik det er i dag. Sykepleierne må ha tilgjengelig utstyr slik at de får meldt det når det faktisk skjer og innen vakten er slutt. For hjemmesykepleiere kan det bety at de må ha et bærbart system med seg.


Evighetsarbeid

– Hvordan unngå den dårlige stemningen enkelte beskriver når sykepleiere «anmelder» hverandre?

– Her må man jobbe med kulturen slik at det blir ok å melde avvik. Man må lære av sine egne og andres feil. Pasientsikkerheten er det aller viktigste. Om man melder på seg selv eller andre, får diskuteres.

– Hvorfor lærer ikke NSF opp de tillitsvalgte rundt avvik?

– Vi gjorde det før, men nå finansieres tillitsvalgtopplæringen av OU-midler som det ligger strenge føringer for. Vi får undervise om medbestemmelsesretten, men avviksmeldinger ligger ikke innenfor der. I dag lærer sykepleiere om avviksrapportering på skolen og arbeidsplassen, men alle har også et individuelt ansvar om å holde seg oppdatert på dette.
By oppfordrer lederne til å holde oppmerksomheten hele tiden.

– Avvikshåndtering er et evighetsarbeid. Man må ha bevisste og positive holdninger til å melde. Målet er å bli bedre slik at pasientene skal få en bedre behandling, sier hun.


Lukking+tiltak

– Hva er det beste eksempelet du kjenner til på at avviksmelding har nyttet?

– Alle lukkinger av avvik hvor det settes inn tiltak er gode eksempler, utfordringen er hva man lærer av det og tar med seg videre. En lik praksis og felles meldesystemer hadde vært til stor hjelp slik at man ble bedre. 


Les hele temaet om avviksundersøkelsen
 

Avvikshåndtering er et evighetsarbeid.
Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse