Ser ikke nytte i å melde

Avviksmeldinger møtes med taushet hos ledelsen og ingenting skjer.