fbpx 40.000 kroner mer til mannlige sykepleiere Hopp til hovedinnhold

40.000 kroner mer til mannlige sykepleiere

Bildet viser dollarsedler i lommen på en hvit sykehusfrakk.

Lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige sykepleiere i USA er betydelig, ifølge en ny studie.

I en ny studie, som ble presentert i The Journal of the American Medical Association (JAMA) forrige uke, fremkommer det at lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige sykepleiere i USA er på over 40.000 kroner årlig.

140.000 kroner mer

Under ellers like forutsetninger med hensyn til utdanning, stilling, spesialiseringsfelt og stillingsbrøk, tjente de mannlige sykepleierne i studien 5148 dollar mer årlig enn sine kvinnelige kollegaer.

Differansen varierte kraftig mellom ulike spesialfelt. Forskjellen var i særklasse størst for anestesisykepleiere, med et lønnsgapet på nærmere 140.000 kroner årlig i mennenes favør.

De eneste kvinnene i studien som kom bedre ut av det lønnsmessig enn mennene, var de i høyere akademiske posisjoner.

Liten utvikling

Studien baserer seg på to sett med data fra tidligere undersøkelser, som til sammen dekker perioden 1988–2013 og kartlegger lønns- og arbeidsforhold for mer enn 200.000 amerikanske sykepleiere.

Tabellene, som altså følger utviklingen over en 25-årsperide, gir lite håp om at lønnsgapet mellom kjønnene er i ferd med å krympe, men viser en relativ jevn fordeling.

Norske forskjeller

I Norge tjente kvinnelige sykepleiere i snitt 22.800 kroner mindre årlig enn sine mannlige kollegaer, ifølge 2013-tall fra Statistisk sentralbyrå.

Da er det derimot ikke tatt hensyn til andre variabler, som spesialfelt, stilling eller arbeidssted.

LES OGSÅ:

Mannslønn 2006 = kvinnelønn 2012

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse