fbpx Uverdig hverdag for eldre Hopp til hovedinnhold

Uverdig hverdag for eldre

Bildet viser beboere i en stue på et sykehjem

Ydmykelser, krenkelser og uverdige forhold er del av hverdagen på skandinaviske sykehjem, ifølge ny studie.

– Det er ofte i de små ting, i de daglige aktivitetene at pasientene blir krenket og verdigheten utfordret.

Det påpeker Dagfinn Nåden og Vibeke Lohne, begge professorer ved Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i en kronikk publisert på Forskning.no.

Mange krenkelser

De to har bidratt i en skandinavisk forskergruppe som har intervjuet beboere, pårørende og ansatte ved seks ulike sykehjem. Forskningsgruppen, som har vært ledet av Nåden, skal ha avdekket en rekke krenkelser av både fysisk, psykisk og sosial art.

– Selv om det ifølge våre kilder finnes mye god omsorg, så viser undersøkelsen at beboere og pårørende opplever omsorg som er krenkende og går på verdigheten løs. Pårørende, beboere og helsepersonell peker på organisering, rammer og ressurser som en mulig forklaring på slike krenkelser, skriver Nåden og Lohne i sin kronikk på Forskning.no.

Unnlatelseshandlinger

Krenkelsene studien avdekker skyldes ofte såkalte unnlatelseshandlinger, som mangel på hjelp til daglige aktiviteter eller nattlige toalettbesøk.

Det vises også til situasjoner der beboere behandles med manglende respekt og sensitivitet, at blir behandlet på en måte som er mot deres egen vilje og at de opplever å bli betraktet som en byrde heller enn som en person med behov for hjelp.

Kronikkforfatterne beskriver situasjonen som alvorlig med tanke på framtidig eldreomsorg i Norge etter hvert som eldrebølgen skyller inn over landet, og påpeker at «trygge og forutsigbare omgivelser, medmenneskelig omsorg fra helsepersonell med evne til empati og engasjement er avgjørende for et verdig liv på sykehjem».

Forsterker tidligere funn

Studien forsterker på mange vis funnene fra rapporten Menneskerettigheter i norske sykehjem som Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo framla i fjor.

Rapporten var basert på eksisterende materiale, så som tilsynsrapporter, forskningsrapporter, kartlegginger foretatt blant ansatte og medieoppslag, og konkluderte med at «behandlingen i norske sykehjem neppe er i overensstemmelse med Norges menneskerettslige forpliktelser».

Rapportskriverne beskrev den gang situasjonen som svært alvorlig og oppfordret ansvarlige myndigheter til straks å «følge opp dokumentasjonen om utstrakt bruk av ulovlig tvang og inadekvat pleie overfor beboere i sykehjem og gjennomgå lovverk og praksis».

Les kronikken på forskning.no: Uverdige forhold på norske sykehjem

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse