fbpx - Pass på! Hopp til hovedinnhold
Fritt behandlingsvalg:

- Pass på!

En viktig årsak til at det er ledig kapasitet på operasjonsstuene, er mangel på operasjonssykepleiere.

- Nå må det offentlige passe på så de ikke mister verdifull arbeidskraft, sier Eli Gunhild By.

I dag annonserte Bent Høie at regjeringen innfører reformen fritt behandlingsvalg. Dersom Stortinget slutter seg til lovforslaget, vil departementet sende forskrift om fritt behandlingsvalg på høring. Reformen vil tre i kraft i løpet av året.


Negative

Sju av ti høringsinstanser var negative da reformen var på høring i fjor høst, ifølge en opptelling NRK har gjort. Blant kritikerne var blant annet tre av de fire regionale helseforetakene, Sykepleierforbundet og Legeforeningen.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at det er gjort endringer basert på innspill som har kommet i høringsrunden.


Pass på!

NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, sier at nå må det offentlige passe på så de ikke mister verdifull arbeidskraft. Når helseministeren sier at det i dag er for lav utnyttelse av operasjonsstuene, er Eli Gunhild By helt enig.

- En viktig årsak til det er mangel på operasjonssykepleiere, sier hun og legger til at det ikke blir flere av denne gruppa selv om flere skal behandles på private sykehus.

- Mange av våre operasjonssykepleiere har sagt at de vil vurdere å begynne på private sykehus dersom de får bedre lønn og arbeidstidsordninger.


Privat og ukomplisert

En annen ting By mener er viktig å passe på er at de offentlige sykehusene ikke blir sittende igjen med de kompliserte behandlingene, mens de private tar de enkle og ukompliserte operasjonene.

- Innenfor rus er det allerede mange og ulike  private som driver, både kommersielle og ideelle. Dette er en utfordring for både kvalitet og styring. Det er bra at denne pasientgruppen løftes opp , men jeg hadde ønsket at pengene heller hadde vært bevilget til det offentlige helsevesenet, sier By.


Uklart omfang

By sier at det er uklart hva omfanget av denne ordningen vil bli innenfor somatisk behandling.

- Hovedtrekkene i høringsnotatet er opprettholdt, men det er gjort viktige endringer som skal sikre at pasienter som benytter fritt behandlingsvalg ikke mister viktige rettigheter knyttet til utarbeidelsen av individuell plan, sier By

Hun mener dette er spesielt viktig for pasienter innen rus og psykisk helsevern.


Øk bevilgningene!

Legeforeningen står fast ved at det mest effektive tiltaket for å få ned ventetidene og køene er å øke bevilgningene til helsesektoren.

- Vi mener økt konkurranse i helsevesenet kan føre til bedre effektivitet, kvalitet, service og tilgjengelighet, men vi må unngå at reformen fører til at offentlige sykehus mister fagfolk og ressurser, og en ytterligere todeling av helsetjenesten, sier Legeforeningens president, Hege Gjessing i en pressemelding.


To blir én

Reformen skal føre til at fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg blir en ordning.

- Da løser vi problemer pasienter møter i dag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han mener Fritt behandlingsvalg vil redusere ventetiden og øke valgfriheten for pasientene.


Valg fra liste

Pasientene skal få en liste å velge fra, og en ordning å forholde seg til. Tanken er at pasientene da får flere behandlingssteder å velge mellom.

- Pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste kan velge å bli utredet eller behandlet på offentlige sykehus, på private behandlingssteder som har avtale med det offentlige eller behandlingssteder som er godkjente. Dette får et samlet navn, fritt behandlingsvalg, sier Høie.


Starter med psykiatri

Den nye ordningen starter for områdene psykisk helsevern, rusbehandling, og noe annen sykehusbehandling. Deretter skal ordningen gradvis utvides.

www.helsenorge.no, kan pasientene finne informasjon om hvilke institusjoner de kan velge mellom.


Kan velge privat

I fritt sykehusvalg var det helseregionene som bestemte en kvote for hvor mange pasienter som kan behandles av private aktører.

- I den nye ordningen ukan pasientene velge behandling hos private på statens regning i stedet for å vente i den offentlige køen, selv om kvoten som helseregionen har kjøpt, er brukt opp, sier Høie.


Pasientenes rettigheter styrkes

Bent Høie mener den nye reformen styrker rettighetene til pasientene.

- I tillegg styrkes pasientinformasjonen og håndtering av mulige fristbrudd, sier Høie.

I tillegg sa Høie at det ikke er et mål at flest mulig pasienter skal velge seg bort fra den offentlige helsetjenesten.

- Målet er å redusere ventetiden, styrke pasientenes valgmuligheter og stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre og mer effektive, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse