fbpx Må akseptere flere helger Hopp til hovedinnhold
Arbeidsretten Dag 1:

Må akseptere flere helger

Meninger på Facebook, e-poster, referat fra medlemsmøter og ytringer til medier. Det stod sentralt i Spekters dokumentasjon på ulovlige aksjoner blant NSFs medlemmer mot å jobbe mer enn hver tredje helg.

Spekter stevnet i fjor høst Norsk Sykepleierforbund (NSF) inn for Arbeidsretten for brudd på fredsplikten gjennom å ha tatt i bruk tariffstridig og ulovlig arbeidskamp mot arbeid oftere enn hver tredje helg. I dag holdt arbeidsgiverorganisasjonen sitt hovedinnlegg for Arbeidsretten.

 

Må akseptere flere helger

– Etter arbeidstidsforkortelsen i 1987 har det vært vanlig med arbeid hver tredje helg for sykepleiere. Dette er imidlertid ingen juridisk rettighet for NSF eller for den enkelte sykepleier.

Spekters advokat Tarjei Thorkildsen viste til arbeidsmiljøloven som definerer ordinær søn- og helgedagsarbeid fra lørdag klokka 18.00 til søndag klokka 22.00. De som utfører denne type arbeid skal ha fri følgende søn- og helgedagsdøgn.

– Det vil si at sykepleiere etter loven må akseptere arbeid inntil annen hver søndag. Arbeidsgiver har rett til å nytte den frihet for arbeidsplanlegging dette åpner for, og kunne fastsette arbeidsplaner med arbeid oftere enn hver tredje helg, ifølge Spekter.

 

Ulovlige aksjonsformer

Denne forståelsen deler ikke NSF, og har ifølge Spekter tydd til tariffstridig og ulovlig arbeidskamp i lang tid for å motarbeide arbeid oftere enn hver tredje helg.

Kroneksempelet på ulovlige aksjoner for Spekter er den siste tids konflikt på Akershus universitetssykehus (Ahus). Det startet i juni i fjor da administrerende direktør ved Ahus presenterte ledelsens beslutning om endring i turnus for sykepleiere. Ubalansen mellom oppgaver og bemanning gjorde at det ifølge ledelsen var behov for at sykepleiere arbeidet ut over tredje hver helg.

– Beslutningen skapte reaksjoner blant sykepleierne. Og det ble oppfordret til aksjoner. Aksjoner som innebærer brudd på fredsplikten, sa Thorkildsen.

Han viste som dokumentasjon til en rekke innlegg på NSF Ahus sin Facebook-side, hvor det blant annet ble oppfordret til å ikke jobbe flere helger eller overtid. Noen truet med å slutte, andre anbefalte sykepleiere til ikke å ta jobb på Ahus. Det ble truet med å gå til media, og enkelte nevnte behovet «for å stå sammen» og «å vise makt». Eller ikke å gjøre seg tilgjengelig for arbeidsgiver, ved å slå av mobilen eller ta et glass vin…

Thorkildsen mente også at anbefaling om økt bruk av avviksmeldinger kunne oppfattes som oppfordring til aksjon. Det samme gjaldt forsøk på å skape offentlig oppmerksomhet ved å gå til media. Fredsplikten omfatter ikke bare konkrete aksjoner, mente Spekter.

– Hvem har tilgang til denne Facebook-siden? spurte Arbeidsrettens dommer. – Er dette utsagn fra sykepleiere i aktiv tjeneste ved Ahus? Vet man om de er medlemmer av NSF?

– Jeg regner med det, svarte Thorkildsen.

 

Fortsatt aksjoner

Spekter la også fram e-poster, referat fra medlemsmøter, leserinnlegg og ytringer til media som bevis på at det i lang tid har vært snakk om en bred aksjon fra NSFs medlemmer og tillitsvalgte. Godt koordinert med utspill fra NSFs leder overfor diverse media. Alt rettet mot arbeidsgivers styringsrett ifølge Spekter.

– Dette gjelder både før og etter stevningen fra Spekter i fjor høst, understreket Thorkildsen. Han viste som eksempel til Ahus-styrets enstemmige vedtak om å droppe ledelsens beslutning om ekstra helgevakter. Det skjedde etter press fra NSF.

– Pågår det fortsatt aksjoner? spurte Arbeidsrettens dommer.

– Det oppleves slik. Magefølelsen sier det. Men det vil vi få svar på neste uke under vitneforklaringene, svarte advokat Tarjei Thorkildsen.

 

Spekters påstand

Spekters advokat avsluttet sitt innlegg med følgende påstand:

«1. De aksjoner som har pågått og pågår fra Norsk Sykepleierforbund, tillitsvalgte og medlemmer av Norsk Sykepleierforbund ved Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF knyttet til arbeid oftere enn hver tredje helg og om sykepleierne skal påta seg overtidsarbeid, er tariffstridige og ulovlige.

2. Norsk Sykepleierforbund har opptrådt tariffstridig og ulovlig ved (a) å tilskynde til og (b) ikke å ha foretatt tilstrekkelig for å avverge eller avslutte slike aksjoner som nevnt i påstandens punkt 1.

3. Norsk Sykepleierforbund og Unio plikter med alle tilgjengelige midler å bevirke at de tariffstridige og ulovlige aksjoner som nevnt i påstandens punkt 1 opphører.

4. Norsk Sykepleierforbund og nio plikter å erstatte Arbeidsgiverforeningen Spekters

saksomkostninger.»

 

Behandlingen fortsetter i Arbeidsretten i morgen. Da vil Norsk Sykepleierforbund holde sitt hovedinnlegg.

Tidslinjen under inneholder viktige nasjonale milepæler når det gjelder arbeidstid.Kilder: NSF og Ebba Wergeland med boka: Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse