fbpx Avtaler mer åpenhet Hopp til hovedinnhold

Avtaler mer åpenhet

En ny samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene og helseindustrien skal sikre at samhandlingen skjer på en faglig og etisk korrekt måte.

Forrige uke skrev Helse Sør-Øst under på en samarbeidsavtale med Legemiddelindustrien (LMI) og LFH - Bransjeorganisasjonen for helse og velferdsteknologi. De andre helseforetakene skal også skrive under avtalen fortløpende.


Hovedmålet er å bidra til at all samhandlingen mellom disse partene «skjer på en faglig og etisk korrekt måte», heter det avtalen. 

 

Tydeliggjøring av roller

Avtalen er en oppdatering av helseforetakenes tidligere avtaler med LMI (2006) og LFH (2011). Administrerende direktør, Karita Bekkemellem, i LMI forteller at poenget ikke er å begrense samhandlingen, men å tydeliggjøre hvordan samhandlingen skal foregå.


– Historisk sett har samhandlingen mellom legemiddelindustrien og helseforetakene vært litt uglesett. Når rollefordelingen, og hva man kan gjøre og ikke, er tydelig, blir det enklere å samhandle. Det blir mer transparent og åpent for offentligheten og man slipper belastning med at folk skal stille spørsmål ved om det foregår på en ryddig måte, sier Bekkemellem. 

 

Pasienten er sluttproduktet

I den nye avtalen blir det lagt mer vekt på samhandling med forskning og innovasjon. Dette for å øke kvaliteten på pasientbehandlingen.


– Vi tror at hvis all kompetanse samles og alle har pasientens beste i forsetet, vil det gi en positiv effekt. I det store og hele er det pasientbehandlingen som er sluttproduktet og dermed bakgrunnen for avtalen, sier Bekkemellem.


I tillegg sier avtalen at det skal være avtaleansvarlige som aktivt følger med på at avtalen blir overholdt og fulgt opp. Det skal også være et kontaktpunkt for spørsmål om avtalen.


– Alle er tjent med en ryddig og åpen samhandling, sier Bekkemellem.

 

 

Samhandlingen mellom legemiddelindustrien og helseforetakene har vært litt uglesett.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse