fbpx Mann og forbaska god sykepleier Hopp til hovedinnhold

Mann og forbaska god sykepleier

Menn som velger sykepleierutdanning bidrar til å endre et klassisk omsorgs- og nestekjærlighetsideal i sykepleiefaget.

Stipendiat og høgskolelektor Kristin Jordal ved Høgskolen i Vestfold forsker på hvordan mannlige sykepleierstudenter går inn på dette tradisjonelle omsorgsfeltet.

Bare en av ti er menn

Høgskolen i Vestfold hadde i flere år et eget opplegg for mannlige sykepleierstudenter. Et av tiltakene var en egen mannegruppe i laboratorieøvelsene. Men tross satsningen er det fortsatt bare rundt ti prosent mannlige studenter ved utdanningen i Vestfold.

Bjørn og Christian er to av dem. I ett kapittel (Jeg vil bli en forbaska god sykepleier) i boka ”Profesjon, kjønn og etnisitet” intervjuer Jordal de to om hvorfor de valgte sykepleie som profesjonsvalg.

Begge er godt voksne og har en yrkeskarriere bak seg når de begynner på sykepleierstudiet.

Må ha driven

Valget av sykepleieryrket er et svært reflektert valg for de to mennene.

Christian gir uttrykk for at han er kommet nærmere et ideal om å hjelpe andre, de som virkelig trenger det. Bjørn får tilegnet seg ønsket fagkunnskap, samtidig som han har fått en arena der han kan utvikle seg og vokse som menneske.

Å ha en jobb som engasjerer er viktig for begge to. Christian sier for eksempel: ”Det å ha den driven, den nysgjerrigheten - at det her, det skal jeg fikse. For å bruke et litt flåsete uttrykk; jeg skal bli en forbaska god sykepleier.”

Stipendiat Jordal mener vilje, ekthet og driv er egenskaper som står sentralt for sykepleierstudentene, og at de kobler disse egenskapene til kvaliteten på arbeidet de gjør.

To ting på en gang

Bjørn hadde ikke tenkt over den faglige delen av sykepleien før han som assistent på en psykiatrisk avdeling fikk se en sykepleier roe ned en psykotisk pasient.

Han forteller om hvordan denne sykepleieren forstod pasientens situasjon og grep inn: “omsorg rett og slett” forteller Bjørn. En fagkunnskap som han ønsker å tilegne seg. 

Jordals intervjuer med de to mannlige sykepleierstudentene viser at de har klare forestillinger om hva som er god sykepleie, og hva slags sykepleiere de selv ønsker å bli.

– Begge viser til handlekraft, fagkunnskap, tillit og ekthet som sentrale og viktige kjennetegn ved det å være en god sykepleier, ifølge Jordal. 

Bjørn og Christian gjør faktisk to ting på en gang, ifølge Jordal: De er med på å omfortolke et klassisk omsorgs- og nestekjærlighetsideal i sykepleiefaget, samtidig som de ivaretar sin identitet som mannlige studenter.

Handlekraft

Å være en god mannlig sykepleier beskrives av de to som ”å ha grepet”.

– Bjørn og Christian snakker om at gode sykepleiere kan fikse alle typer pasienter, de er allroundere som kan være avvæpnende i konflikter og de kan ro i land situasjoner, ifølge stipendiat Kristin Jordal.

 

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse