fbpx – Alvorlig overbelegg på Ahus Hopp til hovedinnhold

– Alvorlig overbelegg på Ahus

Ahus sliter med over tusen korridorpasienter i måneden. – Klart at sykepleierne blir slitne, sier foretakstillitsvalgt Kai Øivind Brenden.

Det store antallet korridorpasienter på Akershus universitetssykehus (Ahus) har vært tema i mediene de siste dagene.

– Men dette har pågått i mange år, det er ikke noe nytt, sier foretakstillitsvalgt for sykepleierne Kai Øivind Brenden.

– Nye Ahus ble bygd trangt fordi det ikke skulle være korridorpasienter der?

– Det er riktig. Det var mange grunner til det: Både for pasientenes og sykepleiernes skyld, og av sikkerhetshensyn. Å utføre sykepleiefaglige oppgaver er selvfølgelig ikke lett når pasienten er på korridor eller på områder der sengene er for tett. Begge deler er overbelegg.

 

– Mangler bemanning
– Den største utfordringen med overbelegg, er at det ikke er tilstrekkelig bemanning.

Brenden viser til undersøkelsen RN4Cast:

– Den viser at mange sykepleiere ikke rekker å utføre grunnleggende observasjoner. Jeg er redd for at det skjer på Ahus nå.

– Over tusen korridorpasienter – hvordan regner dere?

– De regner pasienter per døgn i løpet av en måned. En pasient som har vært på korridor i tre døgn, teller tre pasientdøgn på korridor.

– Er det noen avdelinger som er ekstra belastet?

– 12 av 16 sengeområder har hatt overbelegg på over 100 prosent.

 

– Må fordele senger bedre
– Hva skjer nå?

– Nå er vi i innspurten på budsjettarbeidet. Det snakkes om å få en bemanning som er i henhold til aktiviteten. Jeg håper det blir sett med nye øyne på dette.

Brenden påpeker at det også er viktig å bruke de sengene de har på en fornuftig måte:

– Det fins ledige senger på Stensby sykehus, og pasienthotellet kan også utnyttes bedre. Og noen senger internt kan dessuten fordeles bedre.

– Hvordan er stemningen blant sykepleierne?

– Klart at når det har pågått så lenge, så begynner mange å bli slitne. De får ikke utført de oppgavene de har. Å ha det travelt synes de fleste er greit, men nå er bemanningen for presset.

 

– Ahus vil bli attraktiv
Brenden tror bedre bemanning vil avhjelpe mye.

– Ahus har jo ambisjoner om å være en attraktiv arbeidsplass. Da må det gjøres noe med rammebetingelsene for de ansatte. Jeg håper ledelsen mener noe med sine uttalte ambisjoner.

–  Hvor går grensen for hvor mange ekstra pasienter man kan ta imot før det blir uforsvarlig?

– Jeg vil ikke driste meg til å si noe tall. Det avhenger av areal, behandling, type pasient og tid på døgnet. Noen steder er det ikke rom for overbelegg i det hele tatt. Andre steder kan det være greit så lenge der er plass.

– Angres det på at sykehuset ble bygd så trangt?

– Intensjonen var jo at det ikke skulle være korridorpasienter. Og det er myndighetene og ansatte enige om. Hadde dette bare vært for en periode, kunne vi levd med det. Men problemet har vært kronisk siden 2011. Situasjonen er alvorlig. Vi snakker ikke om topper. Det er topper hver eneste dag, sier Brenden.

Det er topper hver eneste dag.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse