fbpx – Sammen se mulighetene Hopp til hovedinnhold
Samhandlingsreformen:

– Sammen se mulighetene

- Hvordan skaffe nok arbeidstimer til å oppfylle samhandlingsreformen?

– Dette må KS og Norsk Sykepleierforbund sammen finne svar på, var utfordringen administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS kom med til de nærmere 400 NSF hovedtillitsvalgte i kommunesektoren som i dag var samlet på Gardermoen til temakurs om samhandlingsreformen.

Slagordet ”helsehjelp der folk bor” er ikke av ny dato. Men med samhandlingsreformen er det blitt offentlig helsepolitikk.  Det vil skape nye utfordringer i kommunesektoren, men også gi oss nye muligheter, mente Vågeng.

 

Hente hvor?

– Det er ingen tvil om at samhandlingsreformen krever økt kompetanse ute i kommunene etter hvert som oppgavene og kravene vil øke fram til 2016, da reformen skal være på plass. Vår felles utfordring blir: Hva trenger kommunene av kompetanse, og hvor skal de hente den?

Vågeng var svært tilfreds med NSFs vedtak på siste landsmøte, om at heltid skal være hovedregelen. Men kom med følgende spørsmål: Hva må til? Hva er rimelig stillingsstørrelse?

– Jeg vet at enkelte sykepleiere ønsker heltid, men ikke får det. Det må vi gjøre noe med. Men jeg vet at flertallet ønsker deltid. Det må vi også gjøre noe med. Vi må sette oss ned sammen og slutte å kaste tall og påstander mot hverandre. For får vi ikke gjort noe med personellmangelen og kompetansen i kommunene, klarer vi ikke å komme i mål med reformen, advarte Sigrun Vågeng.

 

NSF klare

– Vi er klare, sa NSFs fagsjef Kari Bugge. – Og jeg håper KS er villig til å diskutere alvoret i at hver tredje kommune sier at de i dag ikke har nok fagkompetanse, fordi de mangler sykepleiere.

– Mitt og NSFs råd her og nå er at kommunene må gjøre seg mer attraktive i forhold til lønn, faglig miljø, videreutdanning og kompetanseplaner, sa Kari Bugge.

 

Temakurset forsetter i morgen. Da står arbeidstid på dagsorden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse