fbpx - Jobber for bedre praksis Hopp til hovedinnhold

- Jobber for bedre praksis

I PRAKSIS: Studenter i praksis skal blant annet ha en fast veileder.

Student måtte selv sørge for veileder i praksis. Skolen beklager.

 

Jenny Stranheim (22) skrev leserinnleggtil Sykepleien, der hun etterlyste folkeskikk og veiledning i sykepleiepraksis.

Hvem som skulle være veileder var ikke bestemt da hun begynte, og hun som til slutt ble veileder var motvillig til oppgaven. Hun hadde også høyt fravær. Stranheim måtte ofte selv finne veileder.

 

 

Støtter studenten

Stranheim går siste året på Høyskolen Diakonova. Studieleder Hilde Øieren synes det er leit at hun har hatt en slik praksisperiode, og at det er tøft at hun tar opp saken. Skolen støttet også Stranheim da hun ville sende leserinnlegg til Sykepleien.

Øieren sier skolen er klar over at denne historien ikke er enestående.

 

Møter

- Vi forsøker å ha gode rutiner for at studenter som skal i praksis er ventet og at veileder er klar før de kommer, sier hun.

- Blant annet har vi flere ganger i året møte med praksisstedene, og i forkant av hver periode får de tilsendt oversikt over hvilke studenter som kommer og hvilke av høyskolens lærere som har ansvar for dem.

Men Øieren presiserer at uforutsette ting skjer.

- Når det gjaldt akkurat denne perioden, startet den helt i begynnelsen av høstsemesteret da praksisstedet fremdeles hadde ferieavvikling. Det kan forklare hvorfor veileder ikke var klar på forhånd, sier hun.

 

Ikke ofte

Når det gjelder mangel på folkeskikk, sier Øieren at skolen er opptatt av at studentene skal ha gode forbilder.

- Vi tilbyr blant annet alle praksisveiledere veiledning, der vi blant annet understreker hvor viktig det første møtet er for studenten. Mer enn det er  vanskelig for oss å gjøre når det gjelder folkeskikk.

Hun sier det ikke er ofte studenter møter manglende folkeskikk i praksis.

- Det er mange dyktige veiledere i praksis, understreker hun.

 

Følger opp

- Men NSF Student lurer på hvor læreren har vært i denne saken, fordi det er skolens ansvar at studentene får veiledning?

- Læreren har hatt nær kontakt med studentene på dette praksisstedet, sier Øieren.

- Vi mener lærer har ivaretatt denne studenten. Jeg har også fått opplyst at denne studenten gjorde en god jobb. Hun oppsøkte selv læringssituasjoner og fikk noe ut av praksisen. En student som ikke fungerte, ville vært en annen sak.

Men Øieren forteller at hun skal i møte med praksislærer og praksissted.

- En praksis som Stranheim beskriver, er ikke slik vi ønsker en praksis skal være, sier hun.

- Det tror jeg heller ikke praksisstedet gjør.

 

Les mer:

Etterlyser folkeskikk i praksis