fbpx Sykepleiere må lære å søke etter forskning Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere må lære å søke etter forskning

Systematisk opplæring kan bidra til økt informasjonskompetanse.

Artikkelen belyser sykepleierstudentenes forståelse av hvordan de kan finne og bruke informasjon fra databaser og internettsider i første studieår, og viser at det er behov for å styrke slik kompetanse i utdanningen.

En systematisk opplæring av studentene på dette området kan bidra til en økt informasjonskompetanse som de kan dra nytte av som ferdig utdannete sykepleiere. For å sikre en faglig forsvarlig yrkesutøvelse, er det viktig at sykepleiere innehar tilstrekkelig kompetanse for å kunne lese og forstå forskningen, og i tillegg bidra til en kontinuerlig fagutvikling. Slik kan vi gi pasientene en trygghet om at de mottar en behandling som er basert på den nyeste forskningen. Dette er også i tråd med de yrkesetiske retningslinjer som pålegger sykepleieren å holde seg oppdatert på forskning.

Pasienter og pårørende har lett tilgjengelig informasjon via internett, for eksempel om ulike behandlingsmetoder. Her ser man betydningen av å kunne innhente, kritisk vurdere og bruke informasjonen på en hensiktsmessig måte. Det fremkommer i artikkelen at det åpne internett syntes å være studentenes førstevalg for å finne informasjon, mye av informasjonen er imidlertid ikke kvalitetssikret. Det er derfor nødvendig at studentene lærer hvordan de kritisk skal vurdere kildene de bruker. Som sykepleiere har vi tilgang til det skjulte internett der vi lett kan finne kvalitetssikret og oppdatert informasjon om det aktuelle, noe pasienten ikke har samme mulighet til.

Min egen erfaring fra studietiden er at det var lav deltakelse på undervisning om litteratursøk som ikke var obligatorisk. Det ble imidlertid stilt krav om at det var foretatt søk og anvendt vitenskapelige artikler i innleveringsoppgaver. Ved å stille slike krav til studentene sikrer man at alle deltar og forhåpentligvis øker sin interesse og ferdigheter for feltet. Det fremkommer i artikkelen at obligatoriske studieoppgaver i kombinasjon med litteratursøk kan forbedre studentenes informasjonskompetanse. Det kan tenkes at hvis en sykepleier deltar i undervisningen sammen med bibliotekar kan man bedre få frem den kliniske relevansen. Det vil igjen kunne bidra til økt forståelse av at det er viktig å opparbeide økt kompetanse på å finne og bruke informasjon fra databaser og internettsider.

 

Takk til sykepleier Birgitte Stensland for god hjelp til å skrive kommentaren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse