fbpx Verst på sykehjem i sommerferien Hopp til hovedinnhold

Verst på sykehjem i sommerferien

Antall sykepleiere på vakt er 24 prosent lavere enn planlagt i norske kommuner. På sykehjemmene i sommerferien mangler to av fem sykepleiere.

Tallene kommer frem i Analysesenterets undersøkelse «Bemanning i kommunal helse- og omsorgstjeneste», gjort på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF). De har benyttet data fra 18 sykehjem, 25 soner i hjemmesykepleien og to omsorgsboliger i 14 mindre kommuner i 2010.

 

Tallene fra 2010 har samme tendens som tallene fra 2009, da de så på 12 sykehjem og 14 soner i hjemmesykepleien i Bergen, Bærum, Stavanger og Trondheim to hverdager, en helg og to påskedager. Tallene for 2010 har i tillegg data fra to hverdager i sommerferien.

 

Studien vil fortsette i 2011 og en endelig rapport vil foreligge i 2012.

 

Dekkes av ufaglærte

Det viser seg at det faktiske antallet vakter samsvarer bra i forhold til planlagte vakter, men gjennomsnittlig er det altså 24 prosent færre sykepleiere og 18 prosent færre helsefagarbeidere enn planlagt. Det betyr at vaktene dekkes opp av ufaglærte.

 

– Alvorlig problem

På sykehjem i sommerferien finner man det største misforholdet. Her mangler 38 prosent av sykepleierne og 34 prosent av helsefagarbeiderne i forhold til planen. At det er akkurat i sommerferien at kompetansen er dårligere, er særskilt utfordrende, ifølge Analysesenteret. Da er gjerne pasientens pårørende på ferie og kontinuiteten i pleie- og omsorgstjenesten er brutt opp som følge av ferieavvikling.

 

I undersøkelsen har de kommunale helse- og omsorgslederne blitt bedt om å vurdere bemanningssituasjonen, og det viser seg at blant de 80 prosentene som svarte på det, har nesten 40 prosent vurdert situasjonen som lite eller svært lite tilfredsstillende. I fokusgruppeintervju karakteriserer lederne i den kommunale helse- og omsorgstjenesten dette som "et alvorlig problem". Samtidig krever helsemyndighetene at kommunene arbeider systematisk med kompetansesammensetningen og at de rekrutterer nødvendig kompetanse.

 

Årsakene

Sykdom er hovedårsaken til at ikke de planlagte sykepleierne kommer på vakt. Det står for 37 prosent av fraværet i undersøkelsen.

 

Mange av de operative lederne Analysesenteret har intervjuet, gir uttrykk for at den planlagte grunnbemanningen, spesielt for sykepleiere, allerede er på et minimumsnivå. De sier at de ikke har tilstrekkelig frihetsgrad til å øke grunnbemanningen og må ofte ty til kostbare vikarløsninger. De etterlyser større muligheter for å rekruttere til heltidsstillinger.

 

– Ledere må si fra

NSF-leder Lisbeth Normann er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen.

 

– At det til enhver tid mangler 25 prosent sykepleiere på vakt i kommunehelsetjenesten er dessverre ikke nytt. Men at man ikke evner å endre på dette er kritikkverdig og bekymringsfullt.

 

I rapporten kommer det ikke frem om ledere har god nok oversikt over kompetanse- behov og sammensetning ut fra det pasientene trenger.

 

– Jeg vil minne om at lederne alltid skal ha dokumentert oversikt over virksomhetens bemanningsbehov- og planer. Videre er det ledernes ansvar å formidle dette til politikere og byråkrater i kommunene. Men til slutt er det kommunenes politiske ledelse som har det overordnede ansvaret for kvaliteten, sier NSF-lederen.

 

Årsaken til det formidable gapet mellom planlagt og faktisk bemanning begrunnes i hovedsak ut fra høyt sykefravær som de mener ligger «utenfor arbeidsgivers kontroll».

 

 – Er dette riktig, må man se på grunnbemanningen og andre forhold som har betydning for sykefraværet, sier Normann. 

 

14 kommuner

Tverrsnittskommunene som inngikk i 2010-tallene kommer fra fem ulike fylker.

De 14 kommunene er: Fredrikstad, Rømskog, Askim, Lesja, Ringebu, Eigersund, Sola, Sauda, Steinkjer, Meråker, Overhalla, Tromsø, Dyrøy og Lenvik.

At man ikke evner å endre på dette er kritikkverdig og bekymringsfullt, sier Lisbeth Normann.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse