fbpx Lite brukermedvirkning i psykiatrien Hopp til hovedinnhold

Lite brukermedvirkning i psykiatrien

Marianne Storm gav i 2009 ut boken "Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid."

Brukermedvirkning er en overordnet mål i helsepolitikken. I hvilken grad pasienter og brukere av distriktsmedisinske senter får mulighet til å medvirke i utforming av eget tjenestetilbud er imidlertid lite studert.

Brukermedvirkning i psykiatrien er tema for Marianne Storm når hun 28. januar disputerer for phd. -graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Service user involvement in inpatient mental health services.”

 

Mangelfull medvirkning
Funn i avhandlingen viser at det er liten grad av brukermedvirkning i utvikling og utforming av tjenestetilbudet på avdelingene, men det er forskjeller mellom distriktspsykiatriske sentre. Helsepersonell rapporterer oftere brukermedvirkning i utforming av pasientenes egen behandling. De som arbeider kun kvelds- eller nattskift oppgir minst brukermedvirkning og samarbeid med pasientene om behandling.

I intervju forteller flere pasienter at de har få muligheter til å ha meningsfulle innspill på beslutninger om sin egen behandling. Helsepersonell på sin side rapporterer om vansker med å engasjere og motivere pasienter til å delta i planlegging av egen behandling.

 

Trenger intervensjonsprogram
Marianne Storms avhandling konkluderer med at skiftordninger og kultur ved distriktspsykiatriske sentre påvirker gjennomføring av brukermedvirkning. Et intervensjonsprogram kan være nyttig for å rette oppmerksomheten mot og øke helsepersonell og pasienter sin kompetanse om brukermedvirkning.

Samtidig peker avhandlingen på at helsepersonell har behov for spesifikk trening i metoder for å øke brukermedvirkning, og det er nødvendig å styrke pasientene i å tale sin egen sak.

Få muligheter til å ha meningsfulle innspill om egen behandling.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.