fbpx Må sjekke helsepersonell bedre Hopp til hovedinnhold

Må sjekke helsepersonell bedre

Sykehusene sjekker ikke godt nok autorisasjon, merknader, CV-er, attester og referanser for innleide vikarer i sykehus.

På dette punktet bryter norske sykehus de nasjonale rammeavtalene som i 2009 ble inngått med 15 leverandører om kjøp av vikartjenester, viser en revisjon som ble gjennomført blant norske sykehus i sommer.

I revisjonen ble det sett nærmere på tre hovedområder: Kvaliteten på innleid personell, kvaliteten på behandlingen av ordre og fakturering hos leverandører, og kontraktsfestede plikter.

Av revisjonen går det fram at sjekk av autorisasjon, merknader, CV-er, attester og referanser for helsepersonellet ikke alltid er dokumentert i tråd med kravene i avtalene. Det er også avdekket enkelte mangler knyttet til fakturering, arbeidsavtale og overholdelse av arbeidstidsvedtak.

 

Ny veileder

- Pasienter skal føle seg sikre på at personellet de møter i den norske helsetjenesten yter god helsehjelp. Derfor vil jeg ha grundigere sjekk ved tilsetting, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helsedirektoratet kommer nå med en ny veileder for arbeidsgivere. Formålet med veilederen er å bedre arbeidsgivernes rutiner ved ansettelser av personell.

I veilederen anbefales det at arbeidsgiver alltid gjennomfører intervju, alltid kontakter minst to referanser, krever dokumentasjon av CV og sjekker godkjenningsstatus. Veilederen er ment for ulike arbeidsgivere i helsetjenesten, både i offentlig virksomhet og private virksomheter som leier ut helsepersonell til sykehus og kommuner.

- Helsepersonell med utenlandsk bakgrunn utgjør en viktig ressurs i den norske helsetjenesten. Slik ønsker vi fortsatt å ha det. Men vi ønsker ikke å ha leger eller annet personell som har en bakgrunn som gjør at de ikke bør arbeide i helsevesenet, sier Strøm-Erichsen.

 

Veilederen er tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmeside.