fbpx - Sykepleiere bør vaksinere seg Hopp til hovedinnhold

- Sykepleiere bør vaksinere seg

Folkehelseinstituttet mener sykepleiere er for dårlige til å vaksinere seg mot sesonginfluensa.

- I ytterste konsekvens kan pasienter miste livet fordi sykepleiere ikke vaksinerer seg, mener overlege Marianne Bergsaker.

Folkehelseinstituttet forventer utbrudd av fjorårets svineinfluensa også denne vinteren.

I tillegg til A(H1N1)-viruset, er det registrert såpass mange utbrudd av to andre influensavirus, A(H3N2) og B-virus på den sørlige halvkule, at helsemyndighetene mener det er sannsynlig at også disse influensatypene vil kunne slå ut i Norge i vinter.

Influensasesongen kan starte så tidlig som i oktober, eller så sent som i februar.

- Sykepleiere bør sørge for å være vaksinert før influensasesongen starter. Vaksinen er sendt ut nå, sier Marianne Riise Bergsaker, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge Bergsaker er det for få sykepleiere som lar seg vaksinere.

- Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er på omtrent samme nivå som i befolkningen for øvrig. Den burde vært høyere, sier hun.

- Hva er konsekvensene av at sykepleiere ikke vaksinere seg?

- I ytterste konsekvens kan det føre til at pasienter med svekket helse blir alvorlig syk og noen kan miste livet. Studier viser at at dødligheten ved langtidsinstitusjoner går ned når helsepersonell vaksinerer seg. Det er smittevern, og jeg sammenligner det med å ha en rutine på å vaske hendene etter hver gang man har hatt kontakt med en pasient. Man gjør det for å beskytte både seg selv, pasientene og familiemedlemmer hjemme, sier hun.

Bergsaker mener det er flere grunner til at sykepleiere dropper vaksinen:

- Det er praktiske årsaker, misforståelser om hva vaksinen inneholder og manglende forståelse av effekten vaksinen har i et smittevernperspektiv. Vaksinen beskytter ikke bare den enkelte sykepleier, men også pasienter med redusert immunforsvar og familemedlemmer.  

- Bør helsepersonell være pålagt å vaksinere seg?

- Nei, jeg tror ikke tvang er veien å gå, men kunnskap om nytten og åpen diskusjon omkring hvorfor noen velger å vaksinere seg og andre ikke, sier hun.

Flere risikogrupper

I år er det, i tillegg til helsepersonell, flere enn vanlig som blir rådet til å ta vaksinen:

 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

I tillegg anbefaler Folkehelsa at tradisjonelle risikogrupper også vaksinerer seg:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse