fbpx Musikk må brukes riktig Hopp til hovedinnhold

Musikk må brukes riktig

Musikkterapi handler om mer enn å sette på musikk.

Artikkelen tar opp flere temaer som er av stor interesse. Institusjoner benytter i varierende grad musikk systematisk i miljøterapeutiske øyemed. I mange avdelinger er det tilfeldig hvordan musikk presenteres og benyttes. Musikkform og musikktype er de viktigste elementene ved bruk av musikk i miljøbehandling, men lengden på den enkelte intervensjon er også avgjørende for hvor vellykket et arrangement blir. Det ser ut til at i de fleste studiene som ble inkludert i Bragestad og Kirkevolds litteraturgjennomgang har institusjonene benyttet de ansattes musikktalent eller «mekanisk» musikk i miljøbehandlingen. Jeg hadde håpet at man i større grad benyttet profesjonelle utøvere «live» i institusjonene. En nærhet til instrument eller utøver er et element som har vært totalt fraværende i de ulike studiene. I institusjoner kan det være fornuftig og mest formålstjenlig med differensierte tilbud både i fellesrom og inne på den enkelte beboers rom. En vurdering av dette må gjøres på den enkelte avdeling eller institusjon. Musikkintervensjon har vært fremført i stor grad av tilfeldige utøvere. Amatører, frivillige og profesjonelle kunstnere har deltatt. I enkelte studier blir det diskutert at noe mer «styring» i forhold til hvem som bør gjennomføre intervensjonen hadde vært noe å ta tak i. Det er en svært interessant tanke. Hvilken musikk som benyttes har også stor betydning. Gjenkjennelig musikk som gjør det mulig for pasientene å delta er svært hensiktsmessig. Lengden på intervensjonen betyr mye for effekten. Hvis intervensjonen blir for lang skaper det etter min erfaring uro som vedvarer. Musikk og sang i bolker fra 25–35 minutter er i de fleste tilfeller nok. Tidspunktet på dagen kan også ha betydning i forhold til arrangementets varighet. Formiddagen passer som regel best for den lengste intervensjonen. Det er mulig at det er fordi man på det tidspunktet er mer opplagt og klar for inntrykk, eller at tidspunktet passer fordi det ofte har vært lite «forstyrrelser» tidlig på dagen. Musikk for personer med demens har en positiv virkning hvis man bruker musikk på den «riktige» måten. Hva som er «riktig» er individuelt betinget og her trenger vi mer forskning. På institusjonene må man likevel fortsette å gjøre det man ser har en positiv virkning. Ikke alle skal høre på samme musikk, men ut fra erfaring og tilpassing må man velge den musikken man ser gir god effekt for den enkelte.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse