fbpx Riktig tilbud til eldre Hopp til hovedinnhold

Riktig tilbud til eldre

Etter sykehusets målestokk trenger kommunene lang tid på å tilrettelegge for den enkelte pasient.

Sykehuset må bli bedre til å kartlegge den eldres helsetilstand. Kommunenes inntakskrav må bli mindre rigide.

Presset mot sykehusene har økt enormt de siste årene. Krav om raskere diagnostisering, behandling og utskrivning, altså færre liggedøgn, blir stadig sterkere. Etter sykehusets målestokk trenger kommunene lang tid på å tilrettelegge for den enkelte pasient. Dette gjør at sykehuset tvinges til å søke plasser tidlig, gjerne før vi har den totale oversikt over pasientens problemer. Kommunene krever at søknadene skal påføres dato for utskrivelse for at de i det hele tatt skal behandle dem. Oppgitt dato blir da i beste fall høyst usikker. De fleste kommuner har inntaksmøter en gang i uka, noen hver fjortende dag. I tillegg tas det av og til avgjørelser utenom disse møtene, gjerne etter påtrykk fra sykehuset. Artikkelen peker på at vurderingen av pasientens funksjonsnivå, hjelpebehov og forventninger framsto som uorganisert. I geriatrisk team har vi strenge faglig begrunnede inkluderings- og ekskluderingskriterier. Pasientene vi utreder har svært sammensatte utfordringer, ikke bare i forhold til helse, men også når det gjelder fysisk, psykisk, kognitiv og sosial funksjon. Det gjøres en grundig tverrfaglig funksjonsvurdering som tar hensyn til hvilke krav som stilles til den enkelte i hverdagen. Det må nevnes at det vurderes nøye når pasienten medisinsk sett er klar for kartleggingen. Vi tar tidlig kontakt med kommunene, holder saksbehandler løpende orientert og sender kopi av tverrfaglig geriatrisk rapport ved utreise. Erfaringsmessig fører ikke denne intervensjonen til økt liggetid, faktisk ser vi at det øker kommunens mulighet for å gi pasienten et riktig tilbud ved utreise. Rapporten sendes elektronisk til pasientens fastlege. Sykehusavdelingene blir stadig mer spesialisert, mer «organsystemorientert ». Dette er en modell som åpenbart egner seg dårlig for den eldre multisyke. Vi blir i stadig større grad tvunget til å forholde oss til innleggende leges «bestilling», noe som vil føre til at den eldre vi skriver ut antakelig har andre helseproblemer vi ikke har tatt tak i. Dette blir en utfordring for dem som skal ta imot pasienten ute. Sykehuset må bidra til bedre kartlegging, holde løpende kontakt ut, og sende med nødvendig informasjon ved utskrivelse. Kommunene oppfordres til å løse opp i sine noe rigide systemer for inntak. Vi vil det samme, riktig tilbud til den eldre.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.