fbpx Når oppsøker pasienten legevakten? Hopp til hovedinnhold

Når oppsøker pasienten legevakten?

Det er viktig at pasienten kommer på rett plass til rett tid!

For oss som jobber på legevakt er spørsmålet om hvorfor så mange pasienter oppsøker legevakten i stedet for egen fastlege når de er syke, et stadig tilbakevendende tema. Og det var derfor med stor interesse jeg leste artikkelen til Eva Moe og Gunnar Tschudi Bondevik.

 Begrunnelsene for å oppsøke legevakten i Arendal, som beskrives i artikkelen, gjelder også for legevakten i Tromsø.

I Arendal er den vanligste årsaken til å oppsøke legevakten et stengt fastlegekontor. Denne begrunnelsen er kanskje ikke like aktuell i Tromsø, som er en kommune uten solopraksiser og med en kollegial fraværsordning som ser ut til å fungere godt.

Man kan likevel spørre seg om tilgjengeligheten på fastlegekontoret er god nok her i Tromsø, siden så mange velger bort sin fastlege når de trenger legehjelp. En annen årsak som ikke kom frem i artikkelen, og som sikkert kan være vanskelig for pasienten å fortelle om, er at legevakten også benyttes for å få en ny vurdering av en annen lege.

Det at mange av pasientene opplever seg som alvorlig syke og derfor trenger hjelp fort gjelder også i Tromsø. Kanskje er det sånn at medias mange «skrekkoppslag» om ulike sykdommer skremmer oss mer enn det gagner? Eller at stadig flere sitter med sine helseproblemer uten å ha noen kloke og erfarne foreldre eller besteforeldre å spørre til råds? Kanskje ville et lett tilgjengelig tilbud med sykepleierrådgivning vært et vel så interessant tilbud for pasienten som å oppsøke legen på legevakta?

Artikkelforfatterne påpeker viktigheten av å informere om hvilke tilbud fastlegene og legevakten gir. Helt enig! Hvis man i tillegg fikk gitt en samlet informasjon om tjenestene, ville kanskje flere forstått at legevakt og fastlege i mange tilfeller er samme sak.

Hadde legevakten hatt mulighet til å gi time hos fastlegen neste dag ville det kanskje, i tillegg til en samtale med en sykepleier, vært et viktig bidrag i det å få pasienten på rett plass og til rett tid.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse