Se debattmøte her: Hva er egentlig sykepleie?

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde ha utført. Se debatten fra Kulturhuset i Oslo her, direkte eller i opptak.

Tidspunkt og sted for debatten er mandag 11. mars klokken 18.30–20 i Kulturhuset i Youngs gate 6 i Oslo.

Når sykepleierne overtar oppgaver fra ­renholdspersonalet, ­portører, leger, ledere, vaktmestere og ­helsefagarbeidere, må de knipe av ­tiden de skulle ha brukt på de særegne sykepleieoppgavene. 

Hvordan skal sykepleiere avgrense faget? I debatten spør vi: ­Hvordan er det blitt slik? Er det ikke dårlig samfunnsøkonomi å la sykepleiere vaske gulvet? Og hvordan skal sykepleiere selv komme ut av dette uføret?

Har du ikke anledning til å møte opp, kan du følge debatten gjennom strømming i toppen av denne artikkelen. Kort tid etter at debatten er over, vil du kunne se opptak i samme lenke. 

Innledere:

Liv Bjørnhaug Johansen, temaredaktør i Sykepleien: «Hva sykepleie er og hva sykepleiere gjør»

Ole Jacob Thomassen, sosiolog, Universitetet i Sørøst-Norge: «Håndverksrasjonalitet – et sosiologisk blikk på sykepleie som profesjon»

Kari Bugge, fagsjef i Norsk Sykepleierforbund: «Hva er det sykepleiere kan som ingen andre kan?»

Paneldebatt:

Debattleder er Barth Tholens, ansvarlig redaktør i Sykepleien (les kommentar: Er sykepleie et grensetilfelle?)

Eli Gunhild By, forbundsleder i NSF (les kommentar: For lite tid til sykepleie)

Jan Inge Pettersen, HR-direktør på Ahus (les intervju: – Helsefagarbeiderne må inn i sykehusene igjen)

Gry Knutzen, seksjonsleder i Oslo kommune (les intervju: Kommunal leder: – Ja, jeg setter sykepleiere til å styre kjøkkenet)

Nina Olsvold, førsteamanuensis, VID Vitenskapelige høyskole (les intervju: Hierarkiet vi ikke snakker om)

Ole Jacob Thomassen, sosiolog, Universitetet i Sørøst-Norge (les intervju: Mener sykepleierne oversvømmes av ansvar)

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181, Oslo
Tid: Mandag 11. mars kl. 18.30–20.30

Fri inngang.

Vel møtt!

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre

Renhold og kjøkkenarbeid stjeler tid i en hektisk arbeidshverdag, mens sentrale sykepleieroppgaver må vente, viser en ny undersøkelse.

Det er et stort sprik mellom hva sykepleiere ­mener de burde bruke tiden sin på, og hva de faktisk gjør, ifølge en ny undersøkelse ­Sykepleien har gjennomført blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

85 prosent av sykepleierne oppgir at de ukentlig eller ­oftere utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver. 62 prosent (6 av 10) svarer at dette er noe de opplever daglig. Kun 1,6 prosent mener at de aldri utfører slike oppgaver.

Oppgavene som stjeler mest tid, er ifølge undersøkelsen knyttet til renhold, mat og måltider, mens sykepleierne ­mener det blir altfor lite tid til kvalitets- og kompetanseutvikling.