fbpx Fra byggeplass til sykehus på Kalnes Hopp til hovedinnhold

Fra byggeplass til sykehus på Kalnes

Mandag 2. november klokken 0800 åpner dørene på det nye sykehuset på Kalnes i Østfold. 

Anette Siebenherz, pasientkoordinator.

- Jeg har sjuminutter, sier sykepleier Anette Siebenherz(bildet) mens hun med hastige skritt viser vei innover i den 400 meter lange korridoren som vil bli hovedpulsåra i det nye sykehuset på Kalnes i Østfold.
Hva som er sykehusets hjerte vil nok avhenge av hvem som spør, men en kandidat er det medisinske døgnområdet, som Siebenherz nå svinger til høyre inn i. Hun forserer sperrelinjer og pappesker. Her skal det om kort tid være pasienter, nyredde senger – og sykepleiere med full kontroll.

Siebenherz pekertil høyre og venstre: Her skal det være ni og ni énsengsrom i sengetun. En arbeidsstasjon for personalet omtrent midt i tunet.  Planen er at noen rom i det nye sykehuset vil utstyres med sensorer. Ved hjelp av spillteknologi gis det varsel dersom noen for eksempel faller ut av senga på disse rommene.
Anette Siebenherz har jobbet med å fintenke på logistikken på avdelingen et par år allerede. Ikke bare på hvordan pasienten skal komme seg gjennom sykehusoppholdet, men også alt rundt, senger, medisiner, medarbeidere, mat. 

For snart skjer det:Mandag 2. og tirsdag 3. november kommer ambulanser, busser og andre biler til å gå i skytteltrafikk mellom Fredrikstad sentrum og Kalnes.
180 pasienter skal fraktes, 1200 ansatte skal ha nytt arbeidssted, med alt det innebærer av fungerende inngangskort, arbeidsklær og datatilganger. 
På slaget klokken 0800 mandag morgen må alt utstyr virke, da stenger akuttmottaket i Fredrikstad, samtidig som det nye åpner på Kalnes.


– På sikt skal vi ha en lukket medikamentsløyfe. Det viktigste for å få til dette, er systemet elektronisk kurve, forteller Siebenherz. 
Klokker som ringer i korridorene blir en saga blott – i stedet for kommer det en melding på sykepleierens telefon.
– Det blir mer ro, det ser vi frem til, sier hun.

Det har vært en langvei fra beslutning til faktisk sykehus: I mai 1999 besluttet fylkestinget i Østfold at et nytt sykehus skulle erstatte de seks sykehusene. Forprosjektet for nytt sykehus på Kalnes ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst 16. desember 2011.
I mai i år kom de første pasientene. 
– Det var et spesielt øyeblikk å se pasientene fra det gamle asylet på Veum komme inn gjennom dørene her som de aller første, sier psykiatrisk sykepleier Ragnhild Tranøy. 
At psykisk helsevern samlokaliseres med somatikk, er viktig for å oppjustere statusen til pasientene i psykisk helsevern, mener hun.
Sammen med kollega Marie Therese Urholmen har hun overtatt omvisningen. De tar heisen opp til alderspsykiatrisk seksjon, og viser frem den strategiske plasseringen vegg i vegg med ortopedisk avdeling. Brukne hofter og forvirringstilstander hos eldre henger ofte sammen.

INTERIØRVALG: Ragnhild Tranøy og Marie Therese Urholmen har vært med i utformingen av rommene på avdelingen for psykisk helsevern.

Ned igjen i førsteetasje ligger pasientrommene på ungdomsseksjonen. De to er fornøyd med utformingen av pasientrommene: 
– Sykepleierne har vært sentrale i valg av møbler og annet interiør. Det har blant annet ført til skap uten hjørner. Det skal ikke være kanter til å henge tau eller belter i, forteller de.
Møblene er spesialtilpasset og skal ikke kunne brukes som våpen. Stolen foran skrivebordet er lett og av plast, den kan vanskelig skade pasient eller personale.

Det er tre akuttmottakpå sykehuset: Ett for somatikk og to for psykisk helsevern. Øyeblikkelig hjelp-henvendelser til barne- og ungdomssenteret går via akuttmottak for somatikk til akuttmottak for barn og ungdom.
– Tenk på dette i forhold til det vi har nå, sier Jane Larsen, avdelingskoordinator barn og ungdom. 
Hun vender seg mot Caroline Tangen, fagsykepleier på nyfødtintensiv, som står bøyd over en splitter ny kuvøse. Lokalene de reiser fra er kanskje en tredel av hva de sykeste nyfødte får av plass her. Mer plass betyr at foreldre kan overnatte på rommet med barnet, og at det er mulig å gjennomføre kengurumetoden, som innebærer hud-mot-hud-kontakt med den nyfødte. 
Dette gjøres også i dag, men med nytt sykehus og mer plass, så ligger forholdene mye bedre til rette, sier de. 
– Både de aller yngste og de eldste barna får et bedre tilbud i det nye sykehuset, sier Larsen.
De eldste barna har til nå måttet ligge på vanlig voksenavdeling. Nå får de et eget tilbud inne i barne- og ungdomssenteret helt til de er 18 år. Det er et stort framskritt. 

STØRRE PLASS: Sykepleierne Jane Larsen og Caroline Tangen ser frem til at de små skal få større plass.

All øyeblikkelighjelp-kirurgi foregår på Kalnes, mens det meste av dagkirurgi og noe elektiv kirurgi foregår i Moss. 
Operasjonssykepleier og avdelingskoordinator Rigmor Johansen, flyttekoordinator Hilde Aaslie og anestesisykepleier Ketil Grønneberg må først slippe ut en mann i grønt ut, før de selv kan gå inn på operasjonsrommet. Ikke så rart, bortsett fra at denne mannen, kledd for en dag på operasjonsstua, med hette og det hele, tar trappestige og verktøy under armen før han går ut fra rommet.
Hvem var det? En praktisk anlagt kirurg? 
Det viser seg å være tekniker Lasse Bydal (bildet) fra firmaet Diko. Han har ansvaret for å installere takhengt utstyr.

De tre sykepleiernesom nå overtar operasjonsrommet, forteller at de allerede har hatt noen gjennomkjøringer, og begynner å kjenne utstyret. 
– Har dere kontroll?
– Ja. 
De drar litt på det. 
– Vi har det. Det er godt med folk som jobber med dette nå, så i alle fall kommer vi til å ha det når pasientene kommer. Det er satt av tid til opplæring, så vi er sikre på at det kommer til å gå bra når vi først er i gang. Men det er mange detaljer å tenke på før den tid, sier de, mens blikkene vandrer over rommet.

BLI LYS: Rigmor Johansen (bak) og Hilde Aaslie tester lyspanelet på operasjonsstua.

Enerom til allepasienter og topp moderne teknisk utstyr er utvilsomt et gode – men noe blir det også mindre av på det nye sykehuset. Fellesarealene er mindre. Mindre lagerrom, samlingsrom og færre kontorlokaler har blitt standarden for hele sykehuset. 
– Vi har holdt budsjettrammen, og vi er foran tidsplanen, sier Mona Nyberg, som er programleder for utstyr. Hun er intensivsykepleier og har vært med i prosjektledelsen siden 2009. 
Sammen med byggherreorganisasjonen har hun hatt hovedansvaret for at alt av utstyr og inventar har kommet på plass. Det er gjennomført godt over 100 anskaffelsespakker, og anskaffet nytt utstyr for cirka 550 millioner kroner, forteller hun.
Hun sier at alle kategorier medarbeidere, inkludert sykepleierne har hatt en sentral rolle både i anskaffelse av utstyr og i utformingen av sykehuset.
– Er du stresset før de store flyttedagene 2. og 3. november? 
– Nei. Ikke nå. Det kommer helt sikkert til å bli noen innkjøringsutfordringer. Men det kommer til å gå bra, pasientene trenger ikke være redde, sier hun.

SNART ÅPENT: Sykepleier Mona Nyberg har hatt en hektisk innspurt. Om få dager åpner dørene.

Se video fra sykehuset her.