fbpx Sykepleiere må bruke godkjente kilder ved generisk bytte Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere må bruke godkjente kilder ved generisk bytte

Bildet viser to fingre som holder to forskjellige medikamenter – en rød og en blå pille.
GJELDENDE FORSKRIFTER: Det er ofte behov for at sykepleiere foretar generisk bytte av legemidler i sykehus. Sykepleiere kan etter gjeldende forskrifter kun foreta slikt bytte med utgangspunkt i legemiddelverkets bytteliste eller lokal bytteliste i sykehusets kvalitetssystem, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Generisk bytte i sykehus gir store muligheter for feil. Derfor er det bekymringsfullt at så få benytter godkjente og anbefalte kilder, skriver farmasøyt Iver Strøm.

Med generisk bytte menes bytte mellom preparater med forskjellig navn, men som har samme virkestoff og virkning. Sikkerhet og dokumentasjon ved generisk bytte bør primært ivaretas av datatekniske løsninger gjennom innføring av elektronisk medisinkurve. Alternativt bør godkjent bytteliste være eneste kilde for bytte, ifølge Rolf Johansen og Yvonne Andersson som 4. januar publiserte en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Artikkelen « Generisk bytte av legemidler i sykehus » (1) er både aktuell og nyttig.

Artikkelen bør leses nøye av ganske mange. Her følger et utdrag med de viktigste poengene.

Bruker ikke bytteliste på nett

Forfatternes utgangspunkt var som følger: «Det er ofte behov for at sykepleiere foretar generisk bytte av legemidler i sykehus. Sykepleiere kan etter gjeldende forskrifter kun foreta slikt bytte med utgangspunkt i legemiddelverkets bytteliste eller lokal bytteliste i sykehusets kvalitetssystem».

Videre står det: «Svarandelen i undersøkelsen var 52 prosent. 57 prosent av sykepleierne utførte generisk bytte av legemidler daglig, mens åtte prosent overlot til lege å bestemme bytter like ofte. Av seks tenkte eksempler på generisk bytte, svarte sykepleierne i median feil på to. Lokal bytteliste ble brukt som eneste kilde til informasjon i 23 prosent av tilfellene, og ingen brukte legemiddelverkets bytteliste på nett. 37 prosent svarte at generisk bytte ble dokumentert i ≥ 80 prosent av tilfellene, mens 18 prosent svarte at dobbeltkontroll ble utført i ≥ 80 prosent av tilfellene».

Anbefalinger om byttene

Forfatterne fant følgende kunnskapsgrunnlag for byttene: «På et åpent spørsmål om hvordan de gikk frem for å se om preparater kunne byttes, nevnte 187/304 (62 prosent) konkret bruk av ATC-registeret. 2/304 (1 prosent) nevnte at sykehusets bytteliste var eneste godkjente kilde, og 11/304 (4 prosent) svarte at de sjekket om preparatene hadde samme legemiddelform».

Det betyr mye for pasientene at sykepleiere følger godt med.

«Vi vurderer at legemiddelverkets hjemmeside er lite egnet for sykepleiere til oppslag av byttbare preparater. Da er nettutgaven av Felleskatalogen enklere, der det eventuelt nederst i preparatomtalen vil være en lenke til «byttegruppe» med alle godkjent byttbare pakninger i samme styrke. Samme informasjon fremkommer også i Felleskatalogens app for smarttelefon som kom i ny versjon høsten 2017, mens papirutgaven ikke har slike opplysninger».

Mitt poeng er at sykepleiere har et stort ansvar. Det betyr mye for pasientene at sykepleiere følger godt med på de viktigste nettsteder og selvfølgelig også på tidsskrifter i papirformat.

Referanser

1.  Johansen R, Andersson Y. Generisk bytte av legemidler i sykehus. Tidsskriftet Den norske legeforening. 2019. 4. januar.

Les også: