fbpx Frykter feil ved bytte av legemidler Hopp til hovedinnhold

Frykter feil ved bytte av legemidler

Foto: Scanpix.

Sykepleiere må ofte bytte ett legemiddel med et annet som er likeverdig. – Det er vanskeligere enn mange tror, advarer farmasøyt.

Sykepleiere på sykehus opplever ofte at leger forskriver legemidler som avdelingen ikke har på lager. Da må det vurderes hvilket legemiddel som kan gis i stedet.

– Det kan føre til feil, frykter sykehusfarmasøyt Rolf Johansen ved Sykehusapoteket på Lillehammer.

I en fagartikkel i dette nummeret av Sykepleien etterlyser han bedre oppslagsverk over hvilke legemidler som kan byttes.

 

Bytter feil

For at legemidler skal byttes, må de være generisk byttbare. Det vil si at de har samme virkestoff, samme styrke og at de gir samme virkning like raskt. Legemiddelverket har utarbeidet en «bytteliste» over preparater de anser som likeverdige, men Johansen mener den er vanskelig tilgjengelig for andre enn apotekansatte.

– Mange sykepleiere bruker Felleskatalogen som oppslagsverk, men den er ikke god nok, påpeker han.

Det naturlige er kanskje å lete i ATC-registeret etter legemidler med samme ATC-nummer. Men selv om to legemidler har samme nummer, samme innhold og samme styrke, trenger de ikke oppføre seg likt.

– Det ene legemiddelet kan være depottablett og det andre kan være vanlig tablett. Dette gjelder for eksempel betablokkeren Metoprolol, som vanligvis gis som depottablett, men som også fins som vanlig tablett.

I 2008 advarte Legemiddelverket om at disse to tablettene ikke måtte forveksles. Advarselen kom etter at pasienter som skulle ha depottabletter hadde fått vanlige tabletter under sykehusinnleggelse. Et slikt feilbytte kan få alvorlige konsekvenser.

 

Er usikre

Ifølge en studie fra Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo følte flere enn sju av ti sykepleiere seg usikre når de skulle gjøre generisk bytte av legemidler. Ni av ti trodde slikt bytte kunne føre til at de gjorde feil.

– Det viser at generisk bytte kan være en problematisk del av legemiddelhåndteringen i sykehus, sier farmasøyt og postdoktor Helle Håkonsen, førsteforfatter av studien.

Hun peker på at det er legens ansvar å forskrive legemidler som sykehuset skal ha på lager.

– Derfor skal ikke dette være sykepleiernes problem eller ansvar, sier hun.

 

Sykehusets ansvar

Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket sier det er sykehusene selv som har ansvar for å lage gode rutiner for generisk bytte av legemidler.

– Det kan virke som om rutinene ikke er gode nok, sier han.

– Vi vet at mange sykepleiere føler seg usikre.

I Håkonsen og medarbeidere sin studie hadde fire av ti sykepleiere erfart at det ble gjort feil som følge av generisk bytte. De forklarte det med at legemidlene hadde vanskelige navn, at det stadig ble gjort utskiftninger i beholdningen og at antall generiske legemidler økte. I tillegg kom stor arbeidsmengde og manglende opplæring. Ved dette sykehuset var det en liste over byttbare legemidler, men den var i liten grad tilgjengelig.

– Men sykehuset tok funnene våre veldig alvorlig, og trykket blant annet opp denne listen i lommeformat, forteller Håkonsen.

Rolf Johansen mener generisk bytte er kommet for å bli. Men han mener faren for å gjøre feil er såpass stor at både helsepersonell og myndigheter må ta problemet på alvor.

Helle Håkonsen peker på at sykehusene setter legemidler ut på anbud for å spare penger.

– Men man må også ta med i beregningen at kostnadssparende tiltak krever ressurser til implementering, sier hun.

– Det krever opplæring og innkjøring i rutiner, i dette tilfellet spesielt legene.

Helle Håkonsen har sammen med Heidi Skjønhaug Hopen, Linda Abelsen, Bjørg Ek og Else-Lydia Toverud publisert artikkelen «Generic Substitution: a Potential Risk Factor for Medication Errors in Hospital i tidsskriftet Advanced Therapy.»

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.