fbpx – Jeg kunne ikke fordra sykepleieteoretikerne, og så ble jeg teoretiker selv Hopp til hovedinnhold

– Jeg kunne ikke fordra sykepleieteoretikerne, og så ble jeg teoretiker selv

Bildet viser en student som titter opp over en stabel av bøker

– Teoretikerne har gitt oss sykepleiere en viktig stemme i helsevesenet. Den må brukes og videreutvikles. Det motsatte vil være en farlig nedgradering av faget, skriver sykepleieren.

Alt hadde blitt bedre i sykepleieutdanningen dersom man hadde viet mindre tid til sykepleieteorier og mer tid til praktiske prosedyrer. Trodde jeg. Det jeg ikke visste, var at teoriene utgjør grunnmuren i sykepleien. Og ved å harselere med teoretikere omtaler vi våre fremste sykepleieforskere som verdensfjerne, spekulative og upraktiske. Det er kunnskapsløst og farlig for fremtiden.

Teorier stjeler tid og energi

Innlegg og kommentarer som deles på sosiale medier, forteller meg at sykepleierstudenter og sykepleiere ikke ser poenget med å lære teori. De vil heller øve på praktiske prosedyrer. Jeg har vært der selv og forstår hvor det kommer fra.

Teoriene fremstår som unyttige og unødvendig. De stjeler tiden og energien din fra det du virkelig vil lære, nemlig teknikkene, håndlaget og prosedyrene. Men nå har hatet mot teoriene og vitenskapskvinnene bak dem utviklet seg fra stille klaging på lesesalen til en ukritisk deling på nett. Denne negative holdningen er basert på manglende kunnskap om egen profesjon.

Sørg for at faget henger med i tiden

Vår forståelse av sykepleie er nemlig ikke tidløs. Den er formet av dedikerte sykepleiere som har brukt sin kliniske erfaring, faglige kunnskap og refleksjonsevne til å argumentere for hva sykepleie er og hvilken rolle vi bør ha i samfunnet. De forhatte teoretikerne har sørget for at sykepleiefaget henger med i tiden.

Sykepleiere assosieres ikke lenger med ugifte kvinner med et kall.

Sykepleiere assosieres ikke lenger med ugifte kvinner som i et kall fra Gud fremmer hygiene og frisk luft og jobber som legens assistent. Takket være sykepleierne som har delt sine ideer i bøker og tidsskrifter, har faget vokst til et mangfoldig, spesialisert og givende karrierevalg for alle kjønn – uavhengig av sivilstatus.

Profesjonsløse uten teoretikerne

Teori og praksis er sjelden motsetninger. De bygger på hverandre. Man bruker praksis til å forbedre teori og teori til å forbedre praksis. Teoretikerne vi snakker om, er sykepleiere som har kjempet for at klinisk praksis skal bli best mulig. Uten dem ville vi vært profesjonsløse og utført arbeidet vårt uten forankring i vitenskap!

Teoretikerne har gitt oss sykepleiere en viktig stemme i helsevesenet. En stemme vi må bruke og videreutvikle for å være relevante i samfunnet vårt. Derfor må også dagens sykepleiere lære om teorier og opparbeide nye ideer som kan holde profesjonen vår oppdatert og levende. Det motsatte vil være en farlig nedgradering av faget vårt.

Behov for en omskrivning av sykepleie

Helsevesenet har utviklet seg enormt siden Henderson definerte sykepleiens særegne funksjon på 60- og 70-tallet. Pasientrollen er revolusjonert, liggetiden redusert, og helseprofesjonene spisses til sylskarpe spesialiseringer. Kanskje vil det, i vårt århundre, være behov for en omskriving av hva sykepleie er.

Fremtidens sykepleiere bør heller være entreprenørielle enn tradisjonelle.

Selv mener jeg det er nødvendig at sykepleiere tar tak i store helseutfordringer og skaper nye produkter og tjenester for å forbedre behandlingstilbudet til dagens pasienter. At fremtidens sykepleiere heller bør være entreprenørielle enn tradisjonelle.

Det er min idé, min lille teori, som jeg deler med verden i min doktorgrad denne våren.

La oss begrave ordet «teoretiker»

Jeg håper vi kan slutte å bruke ordet «teoretiker» ettersom det ofte blir brukt i nedsettende betydning om fortidens og fremtidens mest engasjerte sykepleiere. Sykepleierne som har skapt profesjonen vår, har ikke vært mer interessert i teori enn praksis. Tvert imot – de har engasjert seg for at praksisen skal utvikle seg! Dette kan umulig gjøres uten å feste noen ideer til papiret og spre ideene med verden.

Daglig ønsker vi sykepleiere bedre arbeidsvilkår, bedre lønn og bedre anseelse for arbeidet vi utfører. Når vi samtidig spytter på sykepleierne som har løftet oss oppover i helsevesenets hierarki, glemmer vi hvor vi kommer fra.

La oss begrave ordet «teoretiker» og heller bruke ord som er mer beskrivende: Sykepleiere som vil forbedre praksis. Og sånne bør det være mange av.

Gunn-Berit Neergård blogger om sykepleie, entreprenørskap og forskning via instagramprofilen @nurse_gunn_berit

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse