fbpx Demens og depresjon Hopp til hovedinnhold

Demens og depresjon

Psykologisk terapi kan redusere symptomene på depresjon hos personer med demens.

Forskerne fant tvetydige resultater om angst. Andre utfall som livskvalitet og kognisjon så ut til å være uendret. Flere av funnene er usikre fordi det er så få studier og fordi det er så få deltakere i studiene. Slik konkluderer forfatterne i en nylig publisert systematisk oversikt.  

I Norge er det omtrent 70 000 personer som har demens. Over halvparten av dem bor hjemme. Det viktigste kjennetegnet på demens er nedsatt hukommelse. Personer som får demens kan oppleve en redusert evne til å tenke, kommunisere og orientere seg og kan oppleve endring i sinnsstemning. Nøyaktig hvor mange personer med demens som får angst eller depresjon er usikkert. Forskning indikerer at mellom ti og seksti prosent av de som har demens opplever symptomer på depresjon. Psykologisk terapi er gjerne førstevalget for behandling, men det finnes ulike behandlingsformer og ingen klare anbefalinger på hvilken terapi som er best. Noen vanlige behandlingsformer er kognitiv atferdsterapi, interpersonlig psykodynamisk terapi og rådgivingsterapi.

 

Hva sier forskningen?

Forfatterne som står bak denne systematiske oversikten vurderte effekten av psykologisk terapi som behandling for depresjon eller angst hos personer med demens sammenliknet med vanlig oppfølging.

Forfatterne inkluderte seks randomiserte kontrollerte studier og fant:

  • Psykologisk terapi er noe mer effektivt enn vanlig oppfølging for å redusere depresjonssymptomer.
  • Psykologisk terapi er noe mer effektivt for å redusere angst, men denne konklusjonen er basert på to små studier og dette utfallet var basert på hvordan klinikerne rangerte symptomene hos personen med demens.
  • Psykologisk terapi er ikke mer effektivt på selvrapportert angst, men denne konklusjonen er basert på to små studier og dette utfallet var basert på hvordan pasientene selv rangerte symptomene.
  • Psykologisk terapi er ikke mer effektivt mot angst, men denne konklusjonen er basert på en liten studie og dette utfallet var målt seks måneder etter terapien.
  • Psykologisk terapi ser ikke ut til å ha effekt på livskvalitet, funksjon i daglige aktiviteter, nevropsykiatriske symptomer eller kognisjon.

 

Hva er denne informa-sjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har laget en systematisk oversikt over studier som har undersøkt effekten av psykologisk terapi som behandling for depresjon eller angst hos personer med demens. Personene som var med i studiene var enten hjemmeboende personer med mild demens eller personer med mer alvorlig grad av demens som var innlagt i institusjon. Studiene som ble inkludert så på ulike terapiformer som kognitiv atferdsterapi, interpersonlig psykodynamisk terapi og rådgivingsterapi. Varigheten på terapier varierte fra seks uker til tolv måneder, og sesjonene varierte i varighet fra 30 til 90 minutter. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant seks studier med til sammen 439 deltakere. Studiene hadde overordnet lav risiko for skjevheter (bias). Begrensningene i studiene var i hovedsak relatert til mangel på blinding av deltaker, behandler og utfallsmåler i fem av de seks inkluderte studiene.  

 

Referanser

Orgeta V, Qazi A, Spector AE, OrrellM. Psychological treatments for depression and anxiety in dementia and mild cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art.No.: CD009125. DOI: 10.1002/14651858.CD009125.pub2.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse